A Rómer Flóris Terv keretében támogatásban részesített műemlékek:

 

Alsótők, református templom – Erdély

Alvinc, református templom – Erdély

Árkos, unitárius templom – Erdély

Barátos, református templom – Erdély

Bádok, református templom – Erdély

Bátfa, református templom – Kárpátalja

Beregszász, római katolikus templom – Kárpátalja

Bodrogszentes, református templom – Felvidék

Csetfalva, református templom – Kárpátalja

Csíkmenaság, Adorján kúria – Erdély

Csíkmindszent, római katolikus templom – Erdély

Csíkrákos-Göröcsfalva, római katolikus erődtemplom – Erdély

Csíksomlyó, ferences kolostortemplom – Erdély

Csomafája, református templomkapu – Erdély

Erdőcsinád, református templom – Erdély

Esztelnek, római katolikus templom – Erdély

Énlaka, unitárius templom – Erdély 

Fancsika, görögkatolikus templom – Kárpátalja

Farnas, református templom – Erdély

Feketegyarmat, református templom – Erdély

Feldoboly, református templom – Erdély

Felsőbánya, római katolikus templom – Erdély

Felsőtők, református templom – Erdély

Fületelke, evangélikus erődtemplom – Erdély

Gerény, görögkatolikus templom – Kárpátalja

Gernyeszeg, Teleki kastély és park – Erdély

Gidófalva, református templom – Erdély

Giródtótfalu, római katolikus templom – Erdély

Gyulafehérvár, református templom – Erdély

Harcó, református templom – Erdély

Halmágy, evangélikus templom – Erdély

Hontvarsány, református templom – Felvidék

Hubó, református templom – Felvidék

Huszt, református templom – Kárpátalja

Iske, református templom – Felvidék

Kálnok, unitárius templom – Erdély

Keresd, Bethlen kastély – Erdély

Kisszelmenc, római katolikus templom – Kárpátalja

Kiszsolna, volt evangélikus templom – Erdély

Kolozsvár, ferences kolostor – Erdély

Kökös, unitárius templom – Erdély

Köröskisjenő, refomátus templom – Erdély

Küküllővár, református templom – Erdély

Lakszakállas, református templom – Felvidék

Laskó, refomátus templom – Drávaszög

Magyarremete, református templom – Erdély

Magyarszovát, unitárius templom – Erdély

Marosillye, római katolikus templom – Erdély

Marosszentkirály, római katolikus kápolna – Erdély

Marosvásárhely, minorita templom és kolostor – Erdély

Mikeszásza, római katolikus templom – Erdély

Mikháza, ferences templom és kolostor – Erdély

Módos – római katolikus templom – Vajdaság

Nagyág, római katolikus templom – Erdély

Nagyercse, református templom – Erdély

Nagygéres, református templom – Felvidék

Nagyszőlős, ferences templom és rendház – Kárpátalja

Németcsernye, római katolikus templom – Vajdaság

Nyárádszentlászló, unitárius templom – Erdély

Nyárádszentmárton, unitárius templom – Erdély

Oltszakadát, evangélikus templom – Erdély

Oltszem, Mikó kastély – Erdély

Ormány, református templom – Erdély

Pacsér, református templom – Délvidék

Padé, római katolikus templom – Vajdaság

Palágykomoróc, református templom – Kárpátalja

Páncélcseh, református templom – Erdély

Péder, református templom – Felvidék

Sepsikilyén, unitárius templom – Erdély

Szászsebes, ferencrendi templom – Erdély

Szentdemeter, római katolikus templom – Erdély

Sztána, református templom – Erdély

Szürte, római katolikus templom – Kárpátalja

Tacs, református templom – Erdély

Tancs, református templom – Erdély

Técső, református templom – Kárpátalja

Tiszabökény, görög katolikus templom – Kárpátalja

Tornalja, református templom – Felvidék

Tűr, református templom – Erdély

Zemplén, református templom – Felvidék

Zsip, református templom – Felvidék

(A támogatásban részesülő műemlékek bemutatása folyamatosan bővül.)