A falu Kolozsvártól 36 km-re keletre fekszik. Első írásos említése 1213-ból maradt fenn Zuat néven.

Magyarszovát temploma egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a hajó déli bejárata előtt portikusszal, a hajótól különálló fa harangtoronnyal. Az épület első említése 1346-ból ismert. Az ablaknyílások mérművei a XV. század első felére datálhatók. A templombelső falfelületeit Kelemen Lajos szerint a XIV. század első felében festették ki. Az 1925-ben feltárt freskókból a diadalív déli oldalán és a déli falon látható egy-egy jelenet „Piéta” és a „Megdicsőült Üdvözítő”, valamint az északi falon a XV. században kör alakú képmezőbe festett nagyméretű „Utolsó ítélet” jelenetből két téglalap alakú mező maradt fenn. Szintén a XV. századi átalakítás idejéről származnak a falpillérek címeres fejezetei, melyeket a XVIII. században, a boltozat elbontásakor bimbó alakú díszekkel egészítettek ki.  1790-ben készült a Suky család adományából a későbarokk-koraklasszicista faragott kő szószék, melynek kialakítása egyedülálló a térségben. A templom mellett a XVIII. században épült a fa harangláb, melyet a XIX. században átalakítottak.

A magyarszováti templom a település egyik magaslatán található.  Talajmechanikai gondok miatt időről időre falai megrepednek, ez indokolta a rendszeres karbantartást, mely főleg a vakolatok részleges leveréséből és újravakolásából állt. A gondok orvoslására csak megfelelő előtanulmányok és főleg talajmechanikai vizsgálatok és tartószerkezeti szakvélemény után lehet megoldást találni.

Az egyházközség rendelkezett falkutatási jelentéssel, valamint korábbi támogatásból a faragott kő részletek helyreállítása is megvalósult. A Teleki László Alapítvány megbízásából 2016-os évben a tervezéshez szükséges előtanulmányok készültek el:

– építészeti felmérés

– régészeti előtanulmány – helyszíni kutatás –  három szelvény feltárása, dokumentáció

– tartószerkezeti szakvélemény

– geológiai tanulmány

– topográfiai tanulmány.

A régészeti kutatás bizonyította, hogy a templom hajója középkori temető sírjait vágja. Sikerült azonosítani a szentély és hajó alapfalait, a megfigyelések építészettörténeti következtetések levonását teszik lehetővé.

Ezt követheti egy későbbi szakaszban a szakági fejezeteket is tartalmazó helyreállítási terv elvégzése, majd a munkálatok megkezdése.

A 2017. évi támogatásból a Teleki László Alapítvány megbízásából elkészültek az épület helyreállítási tervei.