Gidófalva

Gidófalva (Ghidfalău) Kovászna megyében található település. Első okleveles említése az 1332-es pápai tizedjegyzékben fellelhető „villa Guidonis” néven. Temploma a 13–14. században épült. Ebből a korszakból maradt fenn viszonylag nagyméretű hajója, déli oldalán szűk résablakokkal. Jelenlegi, a hajóval azonos szélességű sokszögzáródású szentélye a 15. században épült a korábbi, keskenyebb félköríves szentély helyére. img_3345A hajót és az egykor boltozott szentélyt ma kazettás síkmennyezet fedi. A templomot a 15. század végén ovális alaprajzú védőfallal erődítették, amelynek délnyugati oldalán egy valaha védelmi célokat is szolgáló kapu- és harangtorony áll. A 19. században az addig nyitott tornácos torony újabb emeletet kapott. E torony felújítása a közelmúltban történt meg.

A templomhajó déli, nyugati és északi falain középkori falképtöredékek – Szent László-legenda, a Királyok Imádása és más töredékek – kerültek felszínre.GidófalvaGidófalvaGidófalva

 

 

 

 

 

 

 

 

Az északi és nyugati hajófal teljes feltárása 2016-ban a Rómer Flóris Terv keretében valósult meg. Ekkor sikerült a jelenetek teljes beazonosítása: a nyugati hajófalon a Szent László-legenda falképciklusa látható. A töredékes felületeken felismerhető a kivonulás Váradról, az üldözés és a pihenés jelenetei. A nyugati hajófal alsó regiszterében a déli falsarok és a nyugati bejárat között Szent György lovag és a Sárkány harca látható. Az északi fal felső sávjában Krisztus születése, a Királyok imádása, a bethlehemi gyermekgyilkosság, bevonulás Jeruzsálembe és az Utolsó Vacsora ismerhetők fel.

Az alsó regiszter falképei szinte teljes mértékben elpusztultak. A nyugati és északi falon egy-egy későbbi vakolattöredéken 18. századi, fekete betűkkel írt magyar nyelvű felirattöredék maradt fenn.

A feltárás után 2017 évi támogatásból a falképes vakolatok széleinek rögzítése, tisztítása történt meg.

Falképrestaurátor: Imago Picta Kft – Kiss Lóránd