Tacs (Tonciu) falu Beszterce-Naszód megyében, Besztercétől 20 km-re délre fekszik.

Református temploma feltehetően a 17-18. században épült a szájhagyomány szerint sövényfalú templomként, melyet a későbbiekben erősítettek, javítottak. A szentély-hajó-torony térfűzésű templomhoz a későbbiekben portikusz épült.

Különös kultúrtörténeti értéket képvisel az 1711-ben készült, festett kazettás mennyezet, melyet növényi ornamentika és állatalakos ábrázolások díszítenek.

Az egykori református templom tartószerkezeti károsodások miatt menthetetlenné vált, a toronyalj boltozata 2016. elején beszakadt, a hajófalak megnyíltak, repedezettek. Tizenöt évvel ezelőtt a gyülekezet megvásárolta a szász evangélikus műemléktemplomot. E felújított épület szolgál napjainkban a reformátusok templomaként.

A kis létszámú gyülekezetnek nem áll módjában a napjainkban használaton kívüli templomot a mennyezet miatt helyreállítani, a famennyezet kimentése az egyetlen esély annak fennmaradására.

Az értékes famennyezet tartószerkezete meggyengült, faanyaga rovar és gombafertőzött, deszkái jelentős mértékben elváltak a tartógerendáktól. Megmentése érdekében elengedhetetlen a mennyezet lebontása, állagmegóvása és szakszerű raktározása.

A Teleki László Alapítvány megbízásából a famennyezet bontási, állagmegóvási és biztonságos elhelyezési munkálatai során az alábbi műveletek lettek elvégezve:

  • A vastag szennyeződés, madárürülék és hulladékréteg letakarítása
  • Állatok által felhordott gallyakból rakott fészkek felszámolása
  • Az ásványgyapot és kátránypapír szigetelés eltávolítása a festett famennyezet hátoldaláról
  • A famennyezet hátoldalának tisztítása, felszabadítása, valamint a mennyezetet tartó gerendák kiszabadítása, szellőzés és átláthatóság végett
  • A famennyezet hátoldalának fertőtlenítése, biológiai fertőzéseket megszüntető és megelőző vegyszeres kezelése.