minorita

A Minoriták Szent Ferenc első rendjének egyik ága már a XIII. században jelen volt Marosvásárhelyen, majd a reformációt követően tértek vissza a székely fővárosba. A belvárosban álló kolostor építése 1740-ben kezdődött, az ezt megörökítő emlékkő alapján a templom 1760–1767 között készült Páduai Szent Antal tiszteletére.
Az épületet 1892-ben restaurálták, akkor épült a harangokat befogadó csonka torony, majd a zárda épületét 1903-ban historizáló stílusban, egy emelettel és egy új szárnnyal bővítették. A rendház 1948-tól 1989-ig állami tulajdonban volt, 2008-ban a jezsuita szerzetesek gondozásába került, jelenleg egyetemi lelkészség működik itt.

Az épületegyüttes állapota a több évtizedes igénytelen használat és a szakszerűtlen beavatkozások miatt igen leromlott. 2002-től a kolostor héjazatának cseréjét követően önerőből elkészült a templom belső felújítása, majd szakaszosan folytak a kolostor belső tatarozási munkálatai.

A Teleki László Alapítvány 2016-ban az épületegyüttes felújítási munkálatait a 18. században épült kolostor szárnynak az udvar felöli (északi homlokzatának) felújításával és az ahhoz kapcsolódó munkálatokkal kezdte el. A 2017 évi támogatásból a tetőhéjazat felújítása, a homlokzatok vakolása, festése, a templom külső felújítása történt meg.

Építés kivitelezés: SC Nivo Construct Kft