A kisméretű, egyhajós, sokszögű szentéllyel ellátott, torony nélküli templom Kalotaszeg egyik legteljesebb templomi berendezését rejti. A döntően 18. század derekáról származó bútorzat java része Umling Lőrinc műhelyének munkája. A cinterem kerítéséhez simulva fa harangláb áll, a kerítésbe illesztett kiskapura – vélhetőleg a haranglábat is datáló – 1748-as évszámot faragtak.

A fa harangláb legkorábbi ismert ábrázolása szintén 1912-ből való. E kép lényegében mai állapotát tükrözi, noha az idők folyamán a harangláb megjelenése lényeges átalakuláson ment át: a kalotaszegi tornyokra jellemző, sarkokon elhelyezkedő négy fiatorony egykori létéről ma csupán a gerendákon megfigyelhető szerkezeti kapcsolatok tanúskodnak.

farnas18-2

A harangláb zsindelyfedését az 1970-es években készítették újra. Napjainkra a fedés elöregedett, hiányossá vált, beázott. Ideiglenes megoldásként 2015-ben bitumenes lemez védelem készült a tartószerkezet károsodásának elkerülése érdekében.

A Rómer Flóris Terv támogatásának köszönhetően, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016-ban sikeresen megvalósult a haranglábhoz tartozó, avval szerves egységet képező kerítés és templomkapu helyreállítási munkái. Az Ágoston Sándor Alapítvánnyal együttműködésben lebonyolított munka során, magyarországi egyetemisták részvételével, megtörtént a harangláb és a kerítés környezetében a talajerózió miatt felhalmozódott feltöltődés eltávolítása, a kerítés számára szükséges kő alap megépítése, a károsodott faoszlopok és más szerkezeti elemek (dúcok, merevítők stb.) szükséges mértékű javítása, törekedve az eredeti elemek minél nagyobb mérvű megtartására.farnas18-2

Megtörtént cinteremkapu és fakerítés újraállítása, a harangláb villámhárító terve, illetve zsindelyfedés cseréjének egy része.

2017 évi támogatásból megtörtént a zsindelyfedés cseréjének befejező üteme, a kapu nyíló részeinek restaurálása, valamint a villámhárító kivitelezése.

Építéskivitelezés: Stark István

Villámhárító szerelés: NAPA IMPEX SRL

A harangláb ünnepélyes átadására 2018. március 4-én került sor dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős helyettes államtitkára által.

farnas18-2