A kalotaszegi Alszeg egyik legkisebb települése, Bánffyhunyadtól 18 km-re északkeletre fekszik. Első említett névalakja Zthara (1288). Középkori elemeket tartalmazó református templomának első ismert átépítése 1640-ben történt. 1836-1838 között bővítették, átalakították. Tornya 1876-ból való. A templom egyik legfőbb értéke a mennyezet XVIII. század elején, Gyalui Asztalos János által készített, 42 kazettából álló része, ami a templom nyugati felét fedi. A famennyezetet egy felújítás során leszedték, részben átfestették majd az eredetitől eltérő elrendezésben újból felszerelték. A XVIII. század második felében Umling Lőrinc műhelye tevékenykedett a templomban, 1767-ben papi széket, 1777-ben szószékkoronát festve. A XIX. század eleji nagyobb átalakítás alkalmával készült a keleti rész 36 táblás kazettás mennyezete.

Beázások, fertőzött faanyag beépítése és egyéb hibák következtében az értékes famennyezet rendkívül rossz állapotban van. Egyes részei leváltak, lehullottak. A födém erősen károsodott, korábban több ízben javították, de a próbálkozások nem vezettek megnyugtató eredményre, ugyanis alapos javítás csak a famennyezet leszerelését követően lehetséges.

A Teleki László Alapítvány megbízásából elkészült a templom helyreállítási és megerősítési tervdokumentációja, falkutatási szakvéleménye, faanyagvédelmi szakvéleménye, épületbiológiai szakvéleménye, történeti tanulmánya a templom engedélyezési tervéhez.

A 2017-es támogatással az épületkutatáson és szakvéleményeken alapuló helyreállítási tervek elkészítése valósult meg.