Csíkrákos (Racu) falu Hargita megyében, Csíkszeredától 10 km-re északra a Rákos-patak mentén a Középcsíki-medence kijáratánál fekszik.

Szent György tiszteletére szentelt, erődített római katolikus temploma kiemelkedő jelentőségű középkori épület, unikális homlokzati falképegyüttessel. Az épület 13. századi eredetű. Tornya és a hajónál hosszabb, sokszögzáródású, boltozott szentélye a 15-16. századi bővítés idején épült. Szabálytalan alaprajzú védőfalát a 17. században emelték. A templomot 1758-ban átépítették, kereszthajókkal toldották. Ekkor magasították a tornyot: a középkori részre – mely 80-90 %-os arányban máig megőrizte eredeti vakolatát – ráépítették a napjainkban is látható, csúcsíves ablakokkal ellátott harangházat, amelyet fiatornyos sisakkal zártak.

A templomot 1938-ban megújították. A falképeket az 1970-es évek végén restaurálták. Sajnálatos módon cementes kiegészítéseket alkalmaztak, és nagymértékű újrafestéseket végeztek. A 2000-es évek első felében magyar kormányzati támogatással újabb restaurálásra került sor. A munka befejeztét követően nem sokkal újabb károsodások jelentek meg a homlokzatokon, amelyek mértéke folyamatosan növekszik. Okuk a csapadékvíz és a felszívódó kapilláris nedvesség mellett a restaurálás módszereiben és a felhasznált anyagokban keresendő.

A falképek fennmaradásának biztosítása érdekében elengedhetetlen a károsodás okainak megszüntetése, a vakolatfelületek és festések konzerválása. Dokumentálandó a jelenlegi helyzet, a falképek jelenlegi állapota. Indokolt továbbá a toronyfalak eddig még nem vizsgált szakaszainak teljes körű kutatása.

A Teleki László Alapítvány megbízásából elkészült a templom festő-restaurátori tervdokumentációja.

A dokumentációt összeállította S.C. CONSERV-ART S.R.L. Czimbalmos Attila.