szentdA falu keleti szélén, egy dombtetőn található a római katolikus templom. A templom feltehetőleg még a 13-14. században épült, jelenleg látható építészeti jegyei alapján a 15. században nagyarányú átépítésen esett át. Ebből a korszakból származik a sokszögzáródású szentély, a hajó gótikus hálóboltozata és nyugati kapuja. A nyugati torony a 18. század végén épült. A szentély falképei egy Mihály arkangyalt, Fájdalmas Krisztust, illetve apostolokat, mártír szenteket ábrázolnak. A falképek részleges feltárása és sürgősségi konzerválása történt meg. A határon túli programok elsorvasztásával ez a munkálat torzóban maradt, az egyházközség évek óta várakozó pozícióban van. A 90-es években a templomot cementes vakolattal javították, amelynek következtében a falakban a nedvesség jelentősen megnövekedett. A templom héjazata nagyon rossz állapotban van, fontos a cserepek átforgatása, a károsodott cserepek cseréje, bádogos munkák felújítása, az ereszcsatornák cseréje. A héjazat megbontásakor a károsodott faelemeket cserélni, pótolni kell, új lécezés szükséges. szentdA lábazati részen gyógyvakolat alkalmazása szükséges. A külső homlokzatok felújítása, a templombelső felújítása, nedvesedés megszüntetése, falak kiszárítása, vakolások, meszelések követően valósulnak meg.

A Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016-ban elkezdődött a falképek feltárása és részleges konzerválása, illetve a külső homlokzatok lábazati részeiről eltávolításra került a felhordott cementes vakolat. A 2017 évi támogatásból a templom héjazatának felújítási munkálatai valósultak meg.

Kivitelezés: Frudalma Construct Kft