LaskóA falu első temploma Szent István király egyházszervező tevékenysége idején épült egy Traianus által emelt erődítmény romjain. Az épület északi falában látható római kőfaragvány ennek a várnak az emléke. A templom Mátyás-kori nagyszabású átépítéséről a templom nyugati csúcsíves főbejárata és az 1475-ös évszámmal datált szentélyzáró kő tanúskodik. A templom mellett Ferences rendház és iskola is működhetett, amely valószínűleg a mai templom északi fala mentén csatlakozott az épülethez. A gyülekezet a 16. században Sztárai Mihály reformátor hatására tért át az új hitre. Az 1687-es nagyharsányi csata előtti években a templom leégett, csak a téglafalai maradtak meg. Csodatévő Mária-szobra is a tűz martaléka lett, amely addig messze földről vonzotta a zarándokokat. A megrongált falakat 1784-ben építették újjá, ekkor pótolták ki a csonka templomtornyot is. A 19. század elején a templomot kelet felé bővítették, kőkerítést emeltek köré. A templomtoronyra 1842-ben helyeztek bádogsisakot.
A legutóbbi, 2000-es években végzett munkálatok keretében helyreállították a templom homlokzatait, belső falait újrafestették, orgonáját restaurálták. A közelmúltban derült fény arra, hogy a toronysisak formáját adó szerkezet tönkrement, teljes rekonstrukciója halaszthatatlan. A jelenlegi alumínium fedés több helyen megnyílt, beázik, valamint a délszláv háborúban kapott sérülések is hozzájárultak ahhoz, hogy a sisak formáját adó deszkaszerkezet több helyen a megsemmisülésig elkorhadt. A református templom toronysisakjának helyreállítása a Rómer Flóris Terv keretében valósul meg.