Páncélcseh (Panticeu) Kolozs megyében, Kolozsvártól északra fekvő település.

A vélhetőleg 13. század végén, vagy 14. század elején épült templomot a 14. század végén freskókkal díszítették, majd a 15. század dereka táján, vagy a század második felében nyugati irányban meghosszabbították, és új, nagyobb ablakokkal látták el. Minden bizonnyal ekkor készült látszó, faragott rozettákkal, élszedéssel és vörös festéssel díszített gerendákkal gyámolított födéme, amelynek gerendái egyben a tetőszerkezet kötőgerendáit is alkották. A 19. században diadalívét és szentélyét lebontva keleti irányban is megnövelték, és tornyot kapcsoltak hozzá. Nyugati karzata ekkor, vagy már esetleg korábban épült, a keleti a toronnyal együtt jött létre. Az épület jelentőségét részlegesen feltárt, részben kiemelkedően jó állapotban fennmaradt freskói adják.

A hajót kétállószékes, 20. századi, fiókgerendás-fiókváltós rendszerű tetőszerkezet fedi. A klasszicizáló jellegű torony sisakja a 2000-es évek elején ledőlt. Néhány évvel később védőtető épült helyére.

Az épület általános állapota jelenleg összességében méltatlan, lehangoló. A kb. tíz éve végzett állagmegóvás óta a héjazat néhány helyen, elsősorban a nyugati oromfal környezetében megbomlott, ismét beázik. A toronycsatlakozásnál szintén folyamatos a beázás, a szerkezet e helyen a megerősítés következtében állékony, de hosszú távon alkalmatlan a teherviselésre.

A mennyezet nagy felületeken hiányzik. A belsőben a bútorzat egymásra halmozva. A szószékkorona helyét csupán a függesztésére szolgáló vaskapcsok jelzik.

2016 tavaszán a Teleki László Alapítvány megbízásából felmérésre kerültek az épületkárok, és folyamatban van az épület hosszabb távú kezelési tervének kidolgozása, amely – figyelembe véve a rendkívül csekély anyagi forrásokat és emberi kapacitást – az épület rommá válásának megállítását célozza, és értékéhez méltó bemutatását.

2017-ben gyors-beavatkozási terv alapján sor került az épület fedésének javítási munkálataira, mely magában foglalja a nyugati és a keleti oromfal mentén a tető kiegészítését, az oromfal és a tető közti csatlakozás megoldását, az ereszdeszkák pótlását, a tető szükséges mértékű újralécezését és a cserepek átforgatását.

A 2017. évi Rómer Flóris Terv nyílt pályázat kiegészítő támogatása az utolsó szaruállás elkészítését, valamint az esővíz elvezetését fedezte.

Kivitelezés: Domino Construct Kft