Zsip kisközség Gömörben, Tornaalja várostól délre található.
Egyhajós, sík mennyezettel fedett, s egyenes szentélyzáródású temploma a XIII. században épült. Ezt a kort idézi apszisának déli oldalán a keskeny, félköríves román kori ablak, illetve a nyugati oromfal keskeny, lándzsaíves nyílása, résablaka is. A szélesebb, csúcsíves ablakok, s a déli és nyugati kapuk már XV. században készülhettek. 1775-ben berendezését felújították; kazettás, festett deszkamennyezetet készítettek a hajó fölé, s ekkoriban épült a nyugati homlokzat közelében álló fa harangtorony is. A szentély falán XIV. századi freskók, freskótöredékek láthatók. A templom több évszázados története során valószínűleg gyakran küzdött állékonysági problémákkal, melyet az épülettámaszként kissé szokatlan geometriájú és kétes korú támpillérek bizonyítanak.
Az épület statikailag jelenleg kielégítő állapotban van. A harangtorony nyugati tölgyfaoszlopai villámcsapás által roncsoltak, ennek ellenére szerkezeti megerősítésre itt sincs szükség. A szivárgórendszer elégtelen működésének és a lejtésviszonyoknak, valamint a belső tér burkolata betonaljzatának köszönhetően a templom falai és alapja szemmel láthatóan nedvesek, a középkori vakolat több helyen leválik. A tető zsindellyel fedett, legutóbbi karbantartása az 1970-es években volt. Az ereszrendszer hiányos, pótlásra szorul.
A Rómer Flóris Terv keretén belül a kitűzött drén felújítási munka elkészült, melyet a szlovák műemléki hivatal (KPÚ) helyszíni szemlével és régészeti felügyelettel támogatott. E régészeti felügyelet lehetővé tette a vízmentesítést támogató minimális tereprendezési munka elvégzését.
A szlovák műemlékesekkel (Mgr. Katharina Damianova építész műemléki felügyelő Krajský pamiatkový úrad – Lučenec, Losonc) tartott újabb őszi szemle során megállapítottuk, hogy az elvégzett felújítás érzékelhetően kedvező, szárító hatású a templom falaira nézve.

A 2017. évi támogatásból a zsindelyhéjazat javítására és újrakezelésére került sor.

Kivitelezés: Stark István