Padé (Падеј / Padej) falu az Észak-bánsági körzetben, Nagykikindától nyugatra, Csókától délre.

A padéi egyházközséget 1807-ben emelték plébániai rangra. Templomát – egy korábbi kápolna helyett – Padéi Diván György kegyúr költségén építették 1842-ben. Ezt a dátumot a főbejárat fölött, és a főhomlokzat négy oszlopos portikuszán egyaránt megörökítették.

A szentélyével északkeletre tájolt templom egy három boltszakaszú hajóból (ennek első boltszakasza két szinten, három kisebb boltozati mezőre osztott, mert e térrészben a hármas nyílású karzat, a karzat fölött pedig a torony emelkedik), továbbá másfél boltszakaszos szentélyből áll. A szentélyfej a nyolcszög három oldalával záródik. A szentélynégyezet mellett, a templom délkeleti oldalánál áll a sekrestye, azzal szemben pedig a szentély északnyugati oldalán a sekrestyével azonos nagyságú és a szentéllyel összenyitott oldaltér, ami egykor a kegyúri család tagjainak helyéül szolgálhatott.

A hajónak a diadalív előtti két boltszakasza, valamint a szentély boltozata kosárgörbe szerkesztésű fából készült dongaboltozat, míg a karzatot tartó és az e fölé boruló boltozati mezők téglából falazott csehsüveg boltozatok. A templom kapuját egy négy oszlopon nyugvó háromszög oromzatú portikusz keretezi. A torony a főpárkány fölé további két szinttel emelkedik ki, s órapárkányos, ívelt vonalvezetésű sisakkal záródik.

2015-ben a tetőt helyreállították új cserépfedéssel látták el, 2016-ban a villanyhálózatot felújították.

A Rómer Flóris Terv 2017 évi támogatásából a templombelső újult meg. Az elvégzett munkálatok a templomfalak már korábban elkészült átvágásos szigetelését követően, ill. azt kiegészítve a szerkezetek további nedvesedés elleni védelmét szolgálják: a belső falfelületeken az alsó regiszterben történt vakolatcsere, majd a templomhajó teljes kifestést kapott, és megtörtént a templomhajó teljes padlócseréje. A felújítás kivitelezője az újvidéki Novi Enterijeri volt.