Huszt a mai Ukrajnában, Nagyszőlőstől 24 km-re, a Tisza jobb partján fekszik. Szent Erzsébet tiszteletére emelt egyházának papi tizede alapján a XIV. században Kárpátalja harmadik legjelentősebb települése volt.
Valószínűleg egyetlen periódusban épült a négyemeletes toronyhoz kapcsolódó hajó és a vele azonos magasságú, a nyolcszög öt oldalával záródó, boltozott szentély. A sekrestye utólagos toldás, de nyíláskeretei alapján még a középkorból származik. A részletformák alapvetően gótikusak, de visszaköszönnek román kori megoldások is. A nyugati és a déli kapu bizonyos részletei is a gótikán belül korai megoldásnak számítanak. A templom értékes XV. század eleji falképeket őriz: az északi falon, a diadalívnél Szent Ilona-ábrázolást látunk. A középső képmezőben a magyar királyszenteket, Szent Lászlót, Szent Istvánt és Szent Imrét jelenítették meg. A nyugat felőli képmezőben erősen töredékesen kivehető két figura, az egyik egy imára kulcsolt kezű nőalak. A hajó nyugati falán egy különleges, a sebeit mutató, teljes alakos Fájdalmas Krisztus-ábrázolás került elő 2012-ben.

Az épület szerkezeti és épületfizikai állapota kielégítő, az elmúlt években a templom teljes körű helyreállításon esett át, a falképek feltárásával és konzerválásával.

A Rómer Flóris keretén belül megtörtént a zsindelyhéjazat felületi kezelése, a lerakódások drótkefével történő eltávolítása, a felület portalanítása és bőséges kenése fáradt olaj és gázolaj keverékével. Az impregnálás alpin technikával folyt. A cserére szoruló elemeket a meglévő héjazathoz igazodva kézzel hasított impregnált fenyő zsindelyekkel pótolták.

Kivitelező: Stark István