Nagyercse (Ercea) Maros megyében, Szászrégentől nyugatra fekvő kis település.
A falu műemléki szempontból jelentős, középkori eredetű temploma a 15. század közepén épült. Téglány alaprajzú hajójához poligonálisan záródó szentély csatlakozik. Tőle keletre fa harangláb áll.
Az 1700-as évek végén átépítették a templomot – új födém és tető létesült, valamint a déli homlokzata elé portikuszt emeltek. A belső teret gazdagon faragott berendezéssel szerelték fel, melynek egy része ma is látható. A legutolsó felújítás 1924-ben történt.
A belső tér értékei a festett kazettás mennyezet, a festett karzatmellvéd és a Nagyercsei Balogh Mihály által készített, faragott berendezés kiemelkedő fontosságúvá teszik megfelelő védelmét.

Az épület rendkívül veszélyeztetett, lényegében fenntartó gyülekezet nélkül maradt. A tervezett beavatkozások az épület és értékeinek megmaradását, pusztulásának megállítását célozzák, a lehető legfontosabb, leginkább sürgető beavatkozások.
A templom karbantartási, állagmegóvási munkálatai során, a Teleki László Alapítvány megbízásából, az alábbi műveletek lettek elvégezve:
•a templom palahéjazatának javítása, csatorna kitakarítása és javítása;
•a madarak kizárása a templom- és padlástérből;
•bejárati ajtó javítása és egy új fa rácsajtó készítése a portikuszba;
•a szószékkoronáról és a padokról letöredezett faragványok összegyűjtése;
•a szószékkorona fertőtlenítése a biológiai kártevők ellen

Az állagmegóvási munkákat a Fornax Kft., Mihály Ferenc végezte el.