Szerző: Sarkadi Márton

A Nagyszeben vonzáskörzetében található, egykor döntően szász többségű települések közé ékelődött Oltszakadát magyarok által alapított helység, ahol kicsiny magyar közösség él együtt évszázadok óta a többségbe került román társadalommal. A falu központjában állnak a magyarok lakta házak és a 13. század elején épült templom. Utóbbi eredetileg háromhajós bazilika volt, ám oldalhajóit lebontották. Főhajójához nyugat felől zömök, erős torony csatlakozik. Főszentélye patkó alaprajzú apszisból és szentélynégyzetből áll. Értékét leginkább oszlopbélletes nyugati kapuzata jelzi, amely több környékbeli szász templom kapuzatával szoros rokonságot mutat. Az épületet több pusztulás érte, a 18. század derekán jelentős felújításon ment át. Ekkor újjáépültek boltozatai, s új tetőzetet, valamint értékes berendezést kapott.

Oltszkadat-boltozatA templom a gyülekezet erőfeszítései ellenére is avult műszaki állapotban van, átfogó helyreállítási és restaurálási munkákat igényel. 2015-ben a tetőzet helyreállítása készült el, 2016-ban vízelvezetési, feltárási munkák folynak majd, és elkészülnek a további helyreállítási tervek.