koroskisjenoKöröskisjenő Nagyváradtól keletre a Sebes-Körös közelében fekszik. Az először 1236-ban említett települést a Jenő törzsbeliek alapították. Első ismert birtokosa Jób esztergomi érsek, később, a XIII. századtól kezdve a Telegdi család birtoka volt. A falu református temploma elsőként egy 1366 évi oklevélben szerepel. Az épület értékes darabja a Sebes-Körös-völgy műemlékállományának.

koroskisjenoAz épületet utoljára az 1970-es években tatarozták, azóta sokat romlott az állapota. A gyülekezet 2007-ben határozta el a templom helyreállítását, viszonylag szűkös keretek közt. Még a munkálatok megkezdése előtt, a 2008 nyarán végzett kutatások során kiderült, hogy az épület rendkívül értékes, építészeti részleteit azonban addig az évszázadok során felhordott többrétegű vakolatok, meszelések és utólagos falazások takarták el. Ekkor kerültek napvilágra az épület mindeddig ismeretlen középkori elemei: ajtók, ablakok, falfülkék sorozata valamint igen lepusztult állapotú freskótöredékek.

koroskisjenoA megfigyelésekből egyértelművé vált, hogy mai formájában a templom három fő fázisban épült fel: szentélyét egy Árpád-kori templomhajóból alakították ki, hajóját a XIII. század végén vagy a XIV. század első felében emelték, a torony pedig 1798 és 1799 között épült. A korai templom elbontott szentélyét már csak egy régészeti feltárás tudná azonosítani. Az épület falain különböző korú, középkori freskók nyomai is előkerültek, ezek feltárása után megtörténtek a legsürgősebb konzerválási munkák is, restaurálásuk azonban még a jövő feladata. A 2008 végére elkészült kivitelezés eredményeképpen immár középkori pompájában tárul elő a belső tér, amelyet új, kazettás mennyezettel láttak el.

A 2016 és 2017 évi Rómer Flóris Terv támogatásával megtörtént a külső homlokzatok restaurálása, valamint tetőcsere a műemléki szempontoknak megfelelően fedélszékátalakítás és új, cseréphéjazat elkészítésével.

Kivitelezés: S.C Frudalma Construct Kft