Csíkmindszent (Misentea) falu Csíkszeredától délkeletre, a Nagyrét-patak völgyében fekszik. Cinteremfallal kerített temploma 13. századi eredetű. Gótikus bővítés eredménye támpillérekkel támasztott, bordás boltozattal fedett sokszögzáródású szentélye és az ahhoz kapcsolódó sekrestye. A templomot a tatárjárás után 1664-ben javították. Barokk megújítása a hajó megtoldásával, a hajóablakok megnagyobbításával, félköríves diadalív építésével a 18-19. századfordulón történt. Ekkor épült a korábbi fa harangtorony helyett a ma is álló nyugati torony, és a török elleni harcok idején emelt körítőfal két portikusza is. Az árpád-kori építésre utaló kis méretű félköríves ablak, a sekrestye és kerítés falában látható 1230-as ill. 1247-es faragott évszámokat őrző kövek, valamint gótikus szentélyének faragott elemei mellett kiemelkedően értékes 14. századi, Szent László-legendát ábrázoló falképe, amely az egyik legrégebbi freskó a Székelyföldön. A szentély északi falképe feltehetőleg 17. századi. A 2014-ben végzett átfogó helyreállítás során a karzatlépcső helyett új fa lépcsőház épült.

A 2017-ben elvégzett állagmegóvási munkálatokkal az alapfalak talajpára elleni védelme és a lábazat újravakolása valósult meg a csíkszeredai Impex Aurora Kft kivitelezésében.