Keresd Segesvártól 12 km-re délnyugatra a Keresdi- (vagy Dános-) patak partján fekszik. Nevét az oklevelek 1305-ben említették először.

A patak partján a dombok közt elrejtve áll négyszögű udvar köré épült reneszánsz várkastélya. Alapjait a XV. század közepén Bethlen Miklós fia, Márk rakta le. 1559-ben bővítették és régi részeit is átalakították. 1675-ben Bethlen Elek emelte erődítéseit. Végig a Bethlen család birtoka volt, a XX. Század elején még lakták, majd a két világháború között elhagyták. A kastély berendezését széthordták, az épület állaga leromlott. 2007-ben a Bethlen család erdélyi ága visszakapta a kastélyt. A kastély külső falfelületein jelentős mértékben fennmaradt a késő reneszánsz kváderes vakolatdíszítés. Az öregtorony homlokzati falain látható magas domborműben készült darabontok ebben a műfajban egyedülálló tanúi a hajdani erdélyi reneszánsz díszítőművészetnek.

A kastély külső és belső történeti vakolatai, stukkódíszei, falfestménytöredékei rossz, lepusztult állapotban vannak.

A keresdi Bethlen kastélyt a jelenlegi tulajdonos (A dévai Szent Ferenc Alapítvány) lelkigyakorlatos központként szeretné hasznosítani. Az elképzelés alapján a Miklós szárny hajdani kápolnája visszakapná eredeti rendeltetését. Ezen elképzelés alapján a kápolna helyreállítása előnyt élvezett az épületegyüttes többi műrészleteivel szemben. A 2016. évben sor került az épületegyüttesben található falképek stukkódíszek restaurálási tervének elkészítésére és engedélyeztetésére. A munkálatok második fázisában a 2016-os év második felében a kápolna stukkódíszeinek és történelmi vakolatainak restaurálása történt meg a Rómer Flóris keretén belül. A munkálatok során eltávolításra került a történeti vakolat és a stukkódíszek felületéről a későbbi vakolat és mészrétegek, majd az eredeti felületet megtisztították. A vakolat hiányait meszes habarccsal pótolták. A stukkódíszek plasztikai hiányait az eredeti habarcshoz hasonló összetételű habarccsal pótolták, a plasztikai rekonstrukció a friss habarcsba préselt dúcokkal történt. A történeti vakolat meszelésrétegének hiányait anyagában színezett mésszel retusálták.

A 2017. évi támogatásból a Teleki László Alapítvány folytatta a munkát, melyben a Miklós szárny északi termének boltozati stukkóinak feltárása és restaurálása készült el.

 

 

Restaurátor: Apsis Kft., Kiss Lóránd festő-restaurátor