bodrogszentes

A Királyhelmec közelében található Bodrogszentes Árpád-kori temploma a falu keleti felén emelkedő hegyoldalon áll. A 13. századi eredetű, 15. század végén átépített templom legkorábbi része az 1200 körül épült nyugati karzatos hajó, a karzat két oszlopára támaszkodó toronnyal. Poligonális záródású, bordás boltozatos szentélye és a déli homlokzat részletei – szamárhátíves déli kapuja és mérműves ablakai – már 15. századi eredetűek. A hajó értékes berendezése az 1794-ben készült festett famennyezet és karzatmellvéd. Az északi homlokzat mai formáját 1907-ben kapta, amikor Sztehlo Ottó tervei szerint karzatos oldalhajóval bővítették a templomot.

2005-ben kezdődött a templom külső és belső műemléki felújítása. Az épület statikai és épületfizikai állapota megfelelő, az épületszerkezetek védelme nagyrészt megoldott. A vakolat ugyanakkor több helyen hiányos, a homlokzati festés foltokban elszíneződött, megrongálódott. bodrogszentesA teljes műemléki felújítás lezáró ütemeként a 2016 évi Rómer Flóris Terv támogatásával megtörtént a 20. századi bővítmény ablakainak javítása, kőkereteinek tisztítása, valamint a teljes templomhomlokzat felújítása – a leváló festés eltávolítása, a vakolat javítása, végül új festés felhordása – és a megújult felületek védelmének biztosítása történt meg. Elkészült a torony zsindelyhéjazatának felületi kezelése, a torony ablakainál a vízlefolyások megszüntetése, a rejtett bádogozás az ikerablakok könyöklőin. Megtörtént a tereprendezés a vízelvezetés részleges javításával, a drénrendszer szakszerűtlenül kialakított, eltömődött szakaszának megszüntetése, a szivárgó nyomvonalában fektetett terep alatti csapadékvíz elvezetés, kiépítése PVC csővel, ebbe bekötve a jól működő drén szakaszt.

A munkálatok, a szlovákiai műemlékvédelmi hivatallal egyeztetve Káldi Gyula építész felügyelete alatt történtek. 2017. június 17-én hálaadó Istentisztelet keretein belül került átadásra a bodrogszentesi református templom.