Ormány (Orman) Kolozs megyében, Szamosújvártól nyugatra fekvő település.

A falu egyhajós temploma a 14. század első harmadában épülhetett, támpillérekkel erősített szentélye négyzetes alaprajzú, tornya nincsen. A templomtól nyugatra kisméretű, fémlemezzel fedett fa harangláb áll. Belső terében több periódusból származó falképek találhatóak. Az épület tulajdonosa a református egyház.

A középkorban egy periódusban, egységes építésmenet során megépült templomon kevés átalakítás történt: a szentély boltozatát helyettesítették síkfödéssel, a sekrestyét bontották el, valamint a délkeleti hajóablakot nagyobbították meg.

Nyugat és kelet felől egyaránt kontyolt, zsindelyfedésű tetőzete a 20. század utolsó negyedében tönkrement. A tetőzet pusztulását követően megsemmisült a bútorzat maradványa, eltűnt a padló.

A falkoronák mindenütt pusztulnak, meggyengültek, a habarcs kimosódott a falazókövek közül. A déli homlokzat keleti ablakának kiváltó boltöve beomlott, környezetében a fal omladozó. A falakon egyre növekvő mértékű károsodások, elmozdulások alakultak ki, jelentős repedések szabdalják őket. A vakolatrétegek rohamosan pusztulnak. A homlokzatokról nagy felületeken hiányzik már a vakolat, a belső felületeken is sok helyen levált, tönkremenőben van. A szentélyben feltárt festett rétegek az utolsó pillanataikat élik. Különösen a korábbi vakolatrétegekre felhordott vékony vakolatra festett újkori díszítmények vannak veszélyben. Széleik mindenütt elváltak, a vakolat sok helyen feltáskásodott. A kb. tíz évvel ezelőtt körbeszélezett, habarccsal lezárt vakolatrétegek ismételten elváltak a falazattól.

A teljes helyreállítás, illetve a teljes épületre készülő, végleges tető építése, mely minden érintett szakterületre kiterjedő szakvéleményekkel alátámasztott, engedélyezett tervet feltételez, meghaladja a jelenlegi lehetőségeket. A károk további fokozódásának, és az épület menthetetlenné válásának megelőzése érdekében a szentélyre, ahol a falképek értékesebb része található, védőtető épül, a hajófalakra pedig – a falkorona újrafalazása, megerősítése elkészültéig – a falakat takaró lefedés készül, amely szakaszosan bontható és újra elhelyezhető a falkoronán majdan elvégzendő munka folyamán.

A károk további fokozódásának, és az épület menthetetlenné válásának megelőzése érdekében a szentélyre, ahol a falképek értékesebb része található a Teleki László Alapítvány megbízásából, védőtető épült.

A 2017. évi nyílt pályázat kiegészítő támogatásból a falkorona javítási munkálatai készültek el.

A kivitelezést Boreli Cons Kft végezte.