Kökös falu Sepsiszentgyörgytől 10 km-re délre, az Olt és Feketeügy szögletében fekszik. A mai települést 1461-ben Kewkews néven említik.

Kökös első, kis méretű egyetlen hajóból és félköríves szentélyből álló temploma a XIII. és XIV. század fordulóján épülhetett. Később hajójának északi falához sekrestyét toldottak. A templomot egy 1500 körüli tűzvészt követően bővítették, a félköríves szentély helyére a hajóval azonos szélességű szentélyt építettek, a falak magasságát növelték, azokat támpillérekkel erősítették. A XVI. század második felében, a protestáns használatnak megfelelően lebontották a sekrestyét. A templom különálló harangtornya és déli portikusza a XVIII. században épült. 1954-ben a templom leégett, ezt követően helyreállították. A korabeli faberendezés elpusztult, de a középkori faragott kő részletek megmaradtak. A közelmúlt művészettörténeti kutatásai során a falak belső felületén freskók kerültek elő. Különlegesen értékes a déli fal egyik ablakának festett belső béllete, valamint a nyugati falon előkerült Szent László legenda töredék.

A templom helyreállítását elhanyagolt állapota indokolta. A helyreállítás, korábban román állami alapból finanszírozott és hatósági szinten jóváhagyott terv alapján, 2016 nyarán kezdődött el.

A Rómer Flóris Terv támogatási keretéből elkészült a tetőszerkezet helyreállítása, azaz a korábbi tetőszerkezet megerősítése, a csomópontok kijavítása, szükség szerint egyes faelemek cseréje, vagy kiegészítése, a teljes lécezés cseréje, a cseréphéjazat javítása, pótlása, átforgatása, a teljes faanyag vegyszeres kezelése, valamint az újkori kazettás mennyezet fölé védő zárófödém beiktatása. Megtörtént a cementes vakolatok eltávolítása, és a falszerkezet beszövése, a hiányzó vakolatrészek pótlása meszes vakolattal – részleges munkafázis, a támpillérek megerősítése, egy támpillér aláalapozása. A korábban lebontott portikusz szerkezeti munkáinak, alapjának, falainak, tetőszerkezetének megépítése, a templom körüli tereprendezési munkálatok részeként a talajszint lemélyítése is elkészült.

A 2017. évi támogatásból elkészült a templom teljes külső falazati felújítása és a tereprendezési munkálatok.

Kivitelezés: Constructii M.B.S. Kft