Besztercétől mindössze 8 km-re délre fekvő, egykor többségében szászok lakta település temploma a 14. század derekán épült. Egyhajós, torony nélküli épület, szentélye a hajónál keskenyebb, szentélyszakaszból és poligonális záródásból áll, bordás boltozat fedi. A templomot a XVIII. században felújították, a szentély falait felmagasították, a hajót boltozattal fedték, homlokzatait átformálták.

A település szász lakossága a 20. század utolsó harmadára elfogyott. A templom az 1970-es évek óta romosodik. Tetőzete mára teljesen elpusztult, hajójának falai részben ledőltek. A szentély falai is erősen pusztulnak, de boltozata még áll.

A pusztulással párhuzamosan kerültek – részlegesen – napvilágra a templom legjelentősebb értékét jelentő falképei. A szentély északi falán a csapadék következtében lemálló utólagos festésrétegek alól kibukkantak a 14. század második felében keletkezett képek, amelyek legfőbb érdekessége, hogy Giotto di Bondone vatikáni Szent Péter bazilika előcsarnokában festett, Navicellá-nak, azaz az Egyház Hajójának nevezett mozaikképe közeli másolatai a kiszsolnai képek. A kimagasló jelentőségű freskóciklus további részletei még a későbbi festések alatt lappanganak, miközben felszínre kerülő részei gyorsan pusztulnak. A rendkívüli művészettörténeti szenzációnak számító képek fennmaradása erősen kétséges.

A falképek megmentésének egyetlen lehetősége az épület mielőbbi lefedése. Tekintettel a végleges helyreállítás jelentős forrásszükségletére, jelentős időigényére, a célravezető megoldást a szentély ideiglenes tetővel való lefedése jelenti.

A Teleki László Alapítvány 2016 nyarán felvette a kapcsolatot a Beszterce Megyei Tanács elnökével, akivel megállapodott abban, hogy a templom szentélyének helyreállítási, valamint a kiemelkedően értékes falképek restaurálási költségeit 50-50%-os arányban a Beszterce Megyei Tanács, illetve a Rómer Flóris Terv kereteiből az Alapítvány vállalja. A Tanács a Beszterce Megyei Múzeumot bízta meg az épület felújításával és későbbi kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzésével.

Ezzel egy időben a Teleki László Alapítvány felkérte a kolozsvári IrodM tervező irodát (vezető tervező Makay Dorottya), hogy készítse el a kiszsolnai szász evangélikus templom szentélyét védő tető, illetve a boltozat és a falak megerősítésének terveit. Az elkészült dokumentáció műemléki engedélyeztetése 2016. szeptember 21-én megtörtént ezt követően 2016 októberében a Beszterce-Naszód megyei építési hatóság kiadta az építési engedélyt.

A 2016-os év során a Teleki László Alapítvány lebonyolításában sor került a falképek sürgősségi konzerválására, és a hajó egyik rossz állapotú töredékének leválasztására, illetve készült egy védőtető a szentély fölé. Az omlásveszéllyel fenyegető szentélyboltozat szerkezeti megerősítésével párhuzamosan össze kell állítani a falképek restaurálási tervét, illetve a szerkezeti megerősítés és a boltozat alátámasztásának helyszínről való kikerülése után megkezdhető a falképek módszeres konzerválása, restaurálása.

A 2017-es támogatásból a végső tető gerendaszintjéig felfalazásra került a koronázófal, melyre így felhelyezhetővé válik a végső fedélszerkezet.

Kivitelezés: Soviand Kft.