Szürte (Szjurte) község Csaptól északra, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre található. 14. századi templomának újkori vakolatai alatt valószínűleg számos középkori részlet rejtőzködhet. Mai titulusa a Szent Kereszt Felmagasztalása, amelyet talán a 18. században kapott, miután a templom a reformátusoktól újra visszakerült a katolikus egyházhoz.
A templom homlokzati falába egy késő középkori, 15. századi sírkövet illesztettek. Levéltári és falkutatások hiányában nem ismeretes, hogy az eredetileg minden bizonnyal sírfedélnek készült kőfaragványt mikor és milyen okból építették be a falazatba. A sírkő páncélos lovagot ábrázol, teljes fegyverzetben: övén tőr függ, jobb kezében kivont kardot tart, könyökben meghajlított bal keze lándzsát markol. Fején az akkori páncélos könnyűlovasság jellegzetes sisakja, tetején kócsagtoll, elején lefordítható orrvédő. A középkori sírkövekre jellemzően a vitéz lábai oroszlánon nyugszanak, ami az elhunyt bátorságát jelképezi. A fej két oldalán egy-egy tárcsapajzsban címerek láthatók. A jobb oldalon balra forduló, ágaskodó, nyíllal átlőtt fejű oroszlán. A bal oldalon az országalma keresztjén ülő sólyom, előtte háromágú liliomos korona. A jobb oldali címer megfelel annak a címeradománynak, amelyet 1418. március 19-én Csapy András és családja kapott Zsigmond királytól. A bal oldali címer ismeretlen, s párhuzamai sem ismertek. A domborművet faragott írás keretezi.
A XIV. századi egyhajós, egyenes záródású szentélyű, római katolikus templom hajójának külső É-i falába építették be a Szürthey család egyik XV. századi leszármazottjának kardot viselő egész alakos sírkövét.
A sírkő mára szinte a felismerhetetlenségig elkopott. A sírfedél jelenlegi helyzetében lassú pusztulásra van ítélve, amelyet csak lassítani lehet.
A Rómer Flóris Terv támogatásából a sírkő felületének tisztítása, a cementes habarcs kiegészítések eltávolítása, és a megtisztított felületek konzerválása történt meg, valamint védőtető építése a sírkő védelmére.
A felületi tisztítás mechanikai úton az átfestések és cementes kiegészítések eltávolításával kezdődött, majd a tiszta felület ecseteléssel való vegyszeres átitatásával fejeződött be.

Restaurátor: Szabó József restaurátor.