A Kolozs megyében, a Szamosháton található Bádok református templomának falképeit 2005-ben a Teleki László Alapítvány támogatásával végzett falkutatás hozta felszínre. Az ezt követő kétszeri beavatkozás során a falképek részleges feltárása és konzerválása történt meg: diadalív nyugati oldala, északi hajófal, szentély déli falának egy része. A jelenlegi beavatkozás – egy hoszabb szünet után – folytatja a falképek feltárását és konzerválását.

Badok

A falképek leírása:
A XIII-XIV. századi templom szentély- és hajófalain több korszakból származó középkori falfestményeket sikerült beazonosítani. A hajó északi oldalán, illetve a diadalív hajó felőli oldalán a marosszentannai-magyarvistai mesterkörhöz tartozó falfestmények láthatók: Szent Zsigmond, Szent Katalin, Szent Ilona császárnő, illetve a gyermek Jézussal trónoló Madonna. Ezek a falképek feltehetőleg a XIV. század második fele–XV. század eleje között készültek. A hajó keleti falának felső regiszterében, a diadalív két oldalán egy nagyméretű Utolsó ítélet részletei bontakoztak ki, amelyek minden bizonnyal a fent említett falképek után készültek. A szentélybelsőben egy teljesen egységes kifestés részletei kerültek feltárásra. Az oldalfalakon egy apostolgaléria, illetve az Angyali üdvözlet részletei váltak láthatóvá. A falfestmény egy vastag textúrás mészrétegre készült szekkó technikával. (Kalkmalerei.) A gótikus jellegű, XV. században készült falkép a szentély oldalfalainak 60%-át borítja. A hajó és a szentély mennyezet alatti felületein egy, az ifjabb Umling Lőrinc által festett mennyezettel asszociálható díszítősáv került elő. A díszítőfestés minden kétséget kizáróan a kazettás mennyezettel egyidőben és ugyanazon kéz által készült.

A Rómer Flóris Terv támogatásának köszönhetően a Teleki László Alapítvány a következő munkálatok elvégzését tudta lebonyolítani:

Badok

A szentély oldalfalainak teljes, valamint a diadalív déli pillérén és a déli hajófalon található Utolsó ítélet részleteinek feltárása, megtisztítása, valamint a felületükön lévő utólagos mész- és vakolatrétegek eltávolítása. A diadalív falképeit a vízszintes vonóvas károsította, amelyet belevéstek a falba. A vakolatréteget a következő vakolat tapadása érdekében megkalapálták. Az elvált vakolatfelületek injektálása a PLM-AL injektálóhabarccsal történt. A festett felület megtisztítására száraz és nedves mechanikus módszereket alkalmaztak. A falfestményt hordozó vakolatok homok összetételű habarccsal lettek szélezve.

A feltárási és konzerválási munkákkal párhuzamosan került sor a restaurálási terv összeállítására. A terv keretében vakolat- és pigmensmintákat vettek, amelyekből vakolatösszetétel és pigmens vizsgálatokat végeztek. A feltárt felületekről kár- és a beavatkozásokat feltüntető térkép készült. Ezen kívül tömítési, vakolat- és színkiegészítési próbafelületek készültek.
A restaurálási terv a bukaresti Nemzeti Szakbizontsághoz lett felterjesztve engedélyeztetés végett, amely sikeressége esetén – a falképek teljes bemutatása érdekében – sor kerülne a szentély XIX. századi karzatának eltávolítására.

A munkálatokat a Teleki László Alapítvány lebonyolításában az Imago Picta K.F.T. végezte. Restaurátor: Kiss Lóránd.