Csíksomlyó 15. századi Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt középkori templomát a 19. század elején lebontották,. Az új tágas kegytemplom építését Konstantin Schmidt építész tervei szerint 1804-ben kezdték, felszentelésére 1876-ban került sor.

A középkori berendezésből egyedül a kegyszobrot őrizték meg és helyezték el az újonnan épült templom főoltárán. A főoltárt és mellékoltárokat a brassói Papp Miklós készítette. A főoltáron a 20. század elején jelentős javításokat, módosításokat végeztek, akkor készült a kegyszobor elé a feljárólépcső. 1905-ben vásárolták Tirolból a Runggaldier József által készített két nagyméretű, Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázoló faszobrot, melyeket a főoltáron, a Mária-szobor két oldalán helyeztek el. Az idők folyamán vastag szennyeződés rakódott az oltárépítményre és szobraira.

A közelmúltban a központi Mária-szobor tisztítása történt meg, a 2017 évi támogatásból a két magyar királyszent szobrának állagmegóvása, vegyszeres tisztítása, Szent László törött pajzsának megragasztása és a festett felület levédése valósult meg.

A farestaurátori munkálatokat a Fornax Kft végezte.