Szászsebes megyei jogú város Gyulafehérvártól 14 km-re délre, a Sebes folyó partján.

A középkori város északkeleti sarkán épült templomot a domonkosok építették. Első okleveles említése 1368-ból való, amikor Miklós nevű priorját megnevezik. A domonkos kolostor 1444-ben, a török pusztításokra való hivatkozással IV. Jenő pápától búcsúengedélyt kap. 1523-ban még írásos említést tesznek a működő kolostorról.

A reformáció térnyerésével a katolikus hívek evangélikusok lettek, a templom a kolostorral együtt a városi tanács tulajdonába került. Az erdélyi katolikus püspökség visszaállítása után, 1731-ben a ferencesek vették át a kolostort és templomot. A középkori egyhajós, támpilléres szentélyű romokban álló templomot 1740-1769 között barokk stílusban átépítették. A XVIII. századi felújítás során a szentélyben új boltozatot készítenek, melynek belmagassága kisebb, mint a középkori boltozaté. A felújítás során a szentélyben félköríves nyílászárókat alakítanak ki, az ablakok mérműves részeit elfalazzák. Az utóbbi évek felújítása során szentély gótikus ablakainak mérmű töredékei kerültek elő, amelyekből rekonstruálni lehetett az egykori ablakokat.

2012-ben elkészült a templom külső restaurálása. 2015-ben elkészült a szentély belső falainak festése, elkezdődtek a templomhajó munkálatai. A hátralévő munkálatok folytatása szükséges: a karzat résznél a korábbi esőzések miatt a gerendák elkorhadtak, ezek cseréje szükséges. A fal több helyen megrepedt, ezeket szőni, injektálni szükséges. A kolostorból a karzatra nyíló ajtó fölötti falszerkezet, illetve a bejárata fölötti szemöldök ív megerősítésére van szükség.

A Rómer Flóris Terv keretén belül 2016-ban sikerült folytatni a mennyezet munkálatait, a templomhajó festését elvégezni. A karzat fölötti mennyezetnél voltak a nagyobb gondok, itt a korábbi esőzések miatt gerendák korhadtak, a fal több helyen meg volt repedve. A korhadt fagerendás mennyezet rész kiváltása megtörtént. A károsodott mennyezet részen a gerendák az újonnan beépített gerendákhoz lettek függesztve. Megtörtént a fa födémre rögzített nádas vakolás kiegészítése, ahol szükséges volt rögzítése, hálózása, majd ezt követte a glettelés, festés. A templomhajó fala több helyen meg volt repedve a karzat körül, ezeket szőni, injektálni kellett. A kolostorba vezető ajtó fölött kiváltó gerendák beépítésére volt szükség. A falazat és mennyezet javítása után a vakolatok kiegészítése, javítása és templomhajó belső festése következett. A festés szilikát alapú festékkel történt. A meglévő fém ablakok javítása és festése is elkészült, a törött ablakok cseréje megtörtént.

Építőipari kivitelezés: Sgrafitto Kft.