Szerző: Sarkadi Márton

Gyulafehérvár hosszú évszázadokon át volt Erdély egyik legfontosabb központja. A református templom 1757 és 1761 között épült. Az épület nem követi a római katolikus templomok megszokott alaprajzi elrendezését, amelyet sok református templom építésénél is átvettek. Építésze a református vallás igényeihez jobban igazodó centrális teret hozott létre. Az épületbe az egyik hosszoldalához csatlakozó torony alatti bejáraton jutunk. A belépővel szemben a szószék áll, középen az úrasztala. A téglány alaprajzú templomteret mindkét végén félkör alaprajzú, karzattal ellátott térrész bővíti.

A templom tartószerkezeti rendszere meglehetősen alulméretezett. A nagy fesztávolságú boltozat jelentős oldalnyomásának felvételére beépített vonóvasak elégtelennek bizonyultak, ezért utólagosan támpillérekkel és további vonóvasakkal erősítették meg. Az egyéb építési hibák, gyulafehérvárvalamint az eltelt két és fél évszázad során bekövetkezett károsodások miatt azonban – elsősorban a tetőszerkezet – rendkívül kritikus állapotba került. A folyamatos használatnak és karbantartásnak köszönhetően kívülről elfogadható állapotúnak tűnő épület valójában sürgős beavatkozást kíván.

gyulafehérvár2016-ban a Rómer Flóris Terv támogatásból elkészült a tetőszerkezet és az épület egyéb részeinek állapotvizsgálata és építészeti felmérése, valamint a templom helyreállítási és megerősítési tervdokumentációja.

A 2017-es támogatással a tető helyreállítás kivitelezési munkálatai valósultak meg.

Tervezés: SC CASA PRO EMA SRL,

Tartószerkezeti tervezés: CONSOLIDEM SRL

Kivitelező: S.C Frudalma Construct SRL