Esztelnek (Estelnic) falu Kovászna megyében. Kézdivásárhelytől 13 km-re az Esztelnek-patak völgyében fekszik.

Római katolikus temploma fallal kerített. A cinteremfal kapuja az északi oldalon, a kőfallal egybeépített késő barokk megjelenésű, zömök harangtorony alsó szintjén át nyílik. Az egyhajós templom a 15. században épült egy korábbi, Árpád-kori templom helyén. A korai templom emléke a keresztelőmedence, míg a déli oldalon befalazott faragott kapuzat és a portikusz felett látható ablakkeret már a gótikus átépítés faragott kőelemei. 16. századi késő gótikus bővítés során épült a ma is álló, a hajóval azonos szélességű egykor boltozott támpillérekkel gyámolított szentély mérműves ablakokkal, északi falában szentségfülkével. A hajó illetve a szentély homlokzatán eltérő profilozású, faragott lábazati párkány fut körbe. Az 1802-es földrengésben sérült szentélyboltozat már csak nyomaiban, töredékeiben maradt fenn. Az északi fal árkádíves párkánya egy újabb 16. századi megújításkor készülhetett, feltehetően egy szuroköntőkkel is ellátott védőemelettel hozható összefüggésbe. 17. századi bővítések

eredménye a hajó déli portikusza és a sekrestye. Diadalívét 1818-19-ben szélesítették és alakították félkörívessé, latin nyelvű feliratán korábbi épületjavítások/átépítések idejét örökítették meg. Később a további beavatkozásokat jelző évszámokat is feljegyezték a diadalívre. Az templombelső mai megjelenését a 19. századi felújítások határozzák meg, padjait 1929-ben cserélték. A jelenlegi harangtorony 18. századi iratokban már említett, de az 1802-es földrengésben megrongálódott kaputorony helyére 1847-re épült fel. 1964-ben a 14. századra datált díszítőfestés tördékeket, az 1977-es földrengés után a hajó falain a gelencei falfestményekkel rokonságot mutató freskók töredékei kerültek elő.

A templom általánosan leromlott állapotú. A falak mindenütt nedvesek, a vakolat mállik. A homlokzatokról pereg a festés. A belsőben a falak térképfoltosak, nedvesek. A belső képet több oda nem illő szerelvény csúfítja. A szentélyben nemrég betonpadló készült, ami további épületfizikai problémák forrása lehet.

A Rómer Flóris Terv 2017-es támogatásával a templom helyreállítását megelőző épületkutatása, dokumentációinak elkészítése valósult meg. A 2019. évi támogatásból további az engedélyezési tervhez szükséges kutatások, georadaros felmérések készültek el, melyek alapján 2020 -ban megszületett az engedélyezési terv. A 2021-2022 évi támogatásból megvalósultak a tetőhelyreállítás kivitelezési munkái.