Felsőbánya (Baia Sprie) Nagybányától 9 km-re keletre a Gutin-hegység alatt a Zazar vize mellett fekszik. A római katolikus Nagyboldogasszony-templom a Nagybányát és Máramarosszigetet összekötő út északi oldalán található. A templom 1847-58 között Tischler Albin tervei alapján neoklasszikus stílusban épült, művészi remekekben bővelkedő alkotás. Tervezője rendhagyó módon egyházmegyei pap volt, aki minden bizonnyal alapos építészeti képzettséggel is rendelkezhetett.

A kelet-nyugat tájolású teremtemplom háromszakaszos hajójának központi szakasza az északi és déli oldalon egy-egy belülről félköríves, kívülről egyenes záródású kápolnafülkével bővül. Föléje két-két oszloppárra nehezedő csegelyes kupola emelkedik, a két szélső szakaszt pedig csehsüveg boltozat fedi. A templom hajója a keleti oldalon egy félköríves záródású szentéllyel zárul, melynek északi oldalához sekrestye csatlakozik, emeletén oratóriummal. A templom főhomlokzata monumentális kialakítású. A főbejáratot a háromtengelyes főhomlokzat elé ugró, 12 lépcsőfokkal megemelt, négy, ión fejezetű, kannelúrázott törzsű oszlopra nehezedő timpanonos portikusz foglalja magába. Előtte, magas posztamensen Szent István és Szent László, két oldalán, félköríves záródású szoborfülkékben Szent Péter és Szent Pál szobrai láthatók. A portikusz oromzatát két, a főpárkány fölé emelkedő, kétszintes, négyzetes alapzatú, majd nyolcszögűbe átmenő, gúlasisakkal fedett torony szegélyezi.

A templombelsőt díszítő alkotások a templom építési idejéből származnak. A mennyezeten hat falkép a Szűzanya életét mutatja be, a főoltár képe a Szűzanya Mennybemenetelét ábrázolja. A főoltár képének megalkotásában Lotz Károly működött közre, Kalr Rahl bécsi akadémiai tanár vezetésével, s a többi mű is neves tiroli vagy budapesti alkotóműhelyek remekei.

Egy teljesebb felújítás az 1930-as években és az 1980-as években történt. Az 1930-as, majd az 1980-as években végeztek rajta nagyobb mértékű helyreállítási munkákat. Az 1980-as évek végén egy nagy vihar megbontotta a tető héjazatát. A káreseményt követő javítás nem volt teljes értékű, mára életveszélyes és a templom művészi értékeit károsító állapot alakult ki. A héjazat és a tető (unikális szegecselt rácsostartó!) szerkezete egyaránt súlyosan sérült.

Az épületet más eredetű hatások is nagymértékben károsítják: a felszívódó talajnedvesség által szíllított ásványi sók következtében mállik a vakolat, károsodik a falazat.

A templom héjazat teljes cseréje és a tetőszerkezet megerősítése, a csatornarendszer, vízelvezetési rendszer kialakítása volt szükséges, mint elsődleges beavatkozás a templom helyreállításának folyamatában.

A Teleki László Alapítvány megbízásából ezeknek a munkálatoknak az első fázisát végezték el: a portikusz héjazat cseréjét, a szerkezeti megerősítést, a falazat kijavítását. A munkálatok a héjazat lebontásával, elemek tisztításával- javításával, a padlástér tisztításával kezdődtek. Ezt követte a portikusz padlásterében a köztes fafödém beépítése, ami a meglévő boltozat védelmét és a portikusz tetőtéri megerősítését biztosítja. Majd végül elkészült az új héjazat.

A 2017. évi támogatásból beszerzésre került a tető felújításához szükséges fémszerkezet.

A kivitelezési munkálatokat a Monsena Kft végezte, Jakab Rita építész felügyelete mellett.