Giródtótfalu (Tăuții de Sus) falu Máramaros megyében, Nagybánya és Felsőbánya között, a Zazar bal partján fekszik. 14. századi gótikus templomát, a szatmári egyházmegye egyik legrégebbi templomát, Keresztelő Szt. János tiszteletére szentelték. A nyugati torony nélküli épület hajójához keleten szentély, annak északi oldalához sekrestye csatlakozik. A nyolcszög öt oldalával záródó szentély sarkait támpillérek erősítik. A hajó boltozata beomlott, a mennyezetet egy deszkázott fagerendás födém helyettesíti. A szentély boltozata, kőkeretes, mérműves ablakai, a déli falba épített kőkeretes papi ülőfülke, a kőkeretes szentségtartó a templom első építési periódusából fennmaradt részletek. A kőszószék egy darabból faragott, 1630-ban készült. A templomkertet határoló kőkerítés mára csak részleteiben maradt fenn. Az 1970-es években amikor a tetőszerkezet és fafödém gerendái nagymértékben megereszkedtek, egy fa oszlopokból és gerendákból álló tartószerkezettel alátámasztották. Ez a tartószerkezet a mai napig a hajó belső terét osztja.

2006-2007-ben, a Teleki László alapítvány támogatásával, a helyreállításhoz szükséges tanulmányok és szakvélemények, valamint az építési engedélyhez szükséges műszaki tervdokumentációk elkészültek, és 2008-ban részben állami forrásokból, részben helyi erőből megkezdődtek a helyreállítási munkálatok is, melyek során a falnedvesedés okainak megszüntetése, valamint a csatornarendszer kialakítása történt meg. 2009-ben az ablakokat helyreállították, téglapadlózat és belső világítás készült.

A héjazat korróziója miatt megjelent vízszivárgások az elvégzett helyreállítási munkálatok eredményeit is veszélyeztették.

A 2017 évi támogatásból elkészültek a templomtető helyreállításához szükséges tanulmányok és szakvélemények, az építési engedélyhez szükséges műszaki tervdokumentáció.