Felsőtők (Tiocu de Sus) falu Kolozs megyében Szamosújvártól nyugatra.
Temploma enyhe magaslaton, a település középpontjában áll. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású templomának eredete 13-14. századi. Hajójának déli oldalához később zömök tornyot építettek. A hajót magasabb, a szentélyt alacsonyabb, mindkét végén oromfallal zárt, hornyolt cseréppel héjalt nyeregtető fedi. A szentély északi oldalán sekrestye maradványa látható. A hajót északról egy, délről két kosáríves záródású ablak világítja meg. A templom őrzi középkori részleteit: a szentély hornyolt bordás keresztboltozatát, ember- illetve Krisztusfejet ábrázoló faragott gyámkövekkel és zárókővel, a csúcsíves diadalívet, déli és keleti falába illesztett egy-egy kicsiny, mérműves ablakot, és kapuit. A hajó bejárata a déli csúcsíves kapun nyílik, nyugati homlokzatán ennél gazdagabb profilozású kőkeretes gótikus ajtó áll befalazva.

A 2017 évi támogatásból megvalósult a tetőszerkezet károsodott elemeinek cseréje, a faanyag rovar ellenei védelme és a tető cseréppel való újrafedése. A munkálatokat a kolozsvári BORELI CONS Kft. végezte.