Csíkmenaság (Armăseni) Csíkszeredától 13 km-re keletre a Taploca-patak völgyében fekszik. A menasági lófő székely Adorján család kúriája dongaboltozatú kőpincére épült boronaépület. Alaprajzi elrendezésében követi a hagyományos székelyföldi ereszes, mellvédes tornácos parasztházak kialakítását. Az „eresz”-ből két oldalra egy-egy lakószoba – első ház és hátsó ház ‑ nyílik, mögöttük hálókamarával. Egyediségét a lakószobák födémszerkezete (profilozott faragott gerendákra fenyőágmintában fektetett deszkafödém), illetve sártapasztásból formázott indás-virágdíszes reprezentatív déli és nyugati homlokzatai adják.

A kúria feliratos gerendája alapján 1797-ben épült. A „régi ház” pincéjét megtartva az újabb födémgerendákon olvasható feliratok szerint 1835-ben épült újjá, anyagának csaknem teljes, eredeti helyén való felhasználásával. Ekkor bővült a kúria az utca felé új térrel – az „első házzal”. A kelet-nyugati tengelyre illeszkedő épület déli és keleti oldalához 1839-ben építettek faragott oszlopos tornácot. A ház délnyugati sarkán álló székelykaput a szemöldökfán olvasható felirat szerint 1828-ban emelték.

A csíkmenasági Adorján-kúriát a mellette álló székely kapuval 1955-ben nyilvánították műemlékké. Az 1980-as évek végén utolsó lakója elköltözött, állapota rohamosan romlott, 2000-re életveszélyessé vált, több födémgerenda beszakadt, szerkezetében megjelent a könnyező fagomba. A kiemelkedő jelentőségű műemlék tulajdonjogát a Csíki Műemlékvédő Egyesület szerezte meg az épület teljes helyreállításának és újra használatbavételének céljával. 2001-2002-ben megtörtént az épület felmérése és építéstörténeti kutatása. 2004-2005-ben sürgősségi beavatkozásként a faanyag fertőtlenítését követően a falak, a födém és tető szerkezetének javítása, megerősítése, a tornác megmaradt elemeinek összegyűjtése-megmentése, majd az épület héjalása történt meg horony nélküli deszkazsindellyel.

A Rómer Flóris Terv keretében megindulhatott az épület és a kapu teljes körű helyreállítása: az alapozás megerősítése és a pince boltozatának, lépcsőjének és padlózatának felújítása, a födémek rekonstrukciója és a tornác felújítása a meglévő elemek újra felhasználásával, a nyílászárók és homlokzatok helyreállítása, a belső berendezés felújítása, majd a kapu felújítása.

A 2017-es támogatás hozzájárult a kúria teljes körű felújításának megkezdéséhez, a tervezési és kivitelezési munkák elindításához: elkészült az épület teljes építészeti felmérése, ennek során a már meglévő régészeti tanulmány kiegészítése, aktualizálása. Sürgősségi beavatkozásként megtörtént a beomlásveszélyben lévő pinceboltozat aládúcolása, valamint a meglévő kerítés helyreállítása, az épület körüli területrendezés.

2018-ban elkészült az engedélyezési és kiviteli terv, valamint megtörtént az épület meggyengült kőalapjának megerősítése, bejárati kő lépcső újra elhelyezése, a tornác tartószerkezetének visszaállítása. 2020-ig megtörtént a kúria teljes körű helyreállítása, amely magába foglalta a zsindelytető javítását, kezelését, a halszálkás mennyezet helyreállítását, a nyílászárók cseréjét, a falak vakolását, homlokzatdíszek helyreállítását,

A tervezést és a helyreállítás előkészítését a csíkszeredai Kontur Kft, a kivitelezési munkálatokat a Fresco Integrart Kft, valamint Balla Szabolcs és csapata végezte.

A teljeskörűen helyreállított kúria ünnepélyes átadására 2021. október 24-én került sor.