tiszabokeny

Kárpátalján, Beregszásztól 25 kilométerre fekszik a túlnyomórészt magyarok lakta, felekezetileg különösen tarka Tiszabökény, ahol római katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok, ortodoxok és – gyarapodó számban – Jehova tanúi élnek.

A helyi görögkatolikus közösség kis templomának hányatott sors jutott. 1751-ben már biztosan állt egy nádfedeles templom a telken. Ennek helyén, 1770–75 között épült a ma is álló, keletelt, sokszögzáródású fatemplom, a görögkatolikus közösség kezdeményezésére. Az istenházát a szovjet időkben elvették az építtető egyháztól. 1982-tõl 1990-ig az ortodoxok, 1990 után jó másfél évtizedig az ortodox és a görögkatolikus hívek közösen használták az épületet. 2005-ben visszakerült a görögkatolikus egyház tulajdonába.

A nem túl nagy méretű, ám igen értékes templom siralmas állapotba jutott, falszerkezete sok helyen a megsemmisülésig korhadt, gombásodott. A károsodásokért döntően a korábbi szakszerűtlen beavatkozások okolhatók. Ezek közül is az 1982-es „megújítás” okozta a legtöbb kárt, amikor az épület tölgygerenda falazatát cementhabarccsal vastagon bevakolták, ami teljesen megakadályozta, hogy a több árvizet is megélt templom tölgyfa gerendái kiszáradjanak.

A Rómer Flóris Terv támogatásával, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016–2018 között sor került a templom teljes körű helyreállítására, amely az alábbi munkálatokat foglalta magában: a cementhabarcs vakolat leverése, a templom tartószerkezetének megerősítése, a fedélszék javítása, a tetőfelület zsindelyezése, szoknyatető készítése, a homlokzat helyreállítása, a belső tér szakipari munkái (oldalfalak festése, pallópadozat fektetése), farestaurátori munkák(a belső festett dongaboltozat tisztítása, konzerválása, a nyugati kapu keretének tisztítása, a homlokzat réseinek tömítése, a boronafal felületi kezelése, az ikonosztáz visszahelyezése) tereprendezés, járdaszakasz készítése. A Teleki László Alapítvány lebonyolításában a felújítási munkálatokat Káldi Gyula budapesti építész tervei alapján és felügyelete mellett Stark István viski vállalkozó és csapata végezte, a farestaurátor Szabó József volt.