Mikeszásza (Micăsasa) falu Szeben megyében, Medgyestől délnyugatra a Nagy-Küküllő jobb partján. 14. században épített temploma a reformáció idején a lutheránus felekezet tulajdonába került. II. József idején a középkori templomot visszakapták a katolikusok. Azt követően, hogy a szász lutheránusok 1796-ban átköltöztek Hossszúaszóra, a mikeszászai lakosság a középkori templomot két részre osztotta: az hajó nyugati, elfalazott részét a reformátusok használják, a templom egykori szentélye képezi a jelenlegi római katolikus Szentháromság-templomot.

A 2017 évi támogatásból a szentélyszakasz tető több helyen ázó cseréphéjazatának és károsodott ácsszerkezeteinek javítása, új vízcsendesítő kialakítása, ereszrendszerének megújítása történt meg. A munkálatok kivitelezője az erdőszentgyörgyi SC Laszlocons SRL volt.