Balázsfalvától 24 km-re északkeletre a Kis-Küküllő bal partján fekszik Küküllővár.
Református temploma az okleveleken először 1177-ben említett ispánsági vártól mintegy egy kilométerre délre, a mai település egy dombján áll. Az Árpád-kori falakat is őrző templomot először az 1332 évi pápai tizedjegyzékben említik. A rendhagyó alaprajzú templom egy széles nyugati toronyrészébe egy román kori templom jelentős maradványa ékelődik, amelyet egy nagyméretű gótikus templom struktúrájába illesztettek bele. A templom nevezetességének egy olyan – mindeddig tatárfejnek hitt – falfestmény számított, amely a templomhajó padlásterében maradt meg. A mostani felújítást megelőző kutatások azonban azt erősítették meg, hogy a festmény egy Szent Kristóf-ábrázolás lehet, mely eredetileg az Árpád-korban épült keleti torony keleti homlokzatát díszítette, és a templom 15. századi átépítése során került a padlástérre.
A felújítás első ütemében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megtörtént az első kategóriás műemléképület kutatása, felmérése, elkészültek a felújítás tervei, és beszerezték a kivitelezéshez szükséges engedélyeket is. A második ütemben elkészült a tetőzet felújítása, a nyílászárók cseréje, a templom homlokzati vakolatainak részleges cseréje, a cementes összetételű vakolatok eltávolítása, történeti vakolatok kiegészítése, a templombelső történeti vakolatainak restaurálása, falfelületek festése, meszelése, szentélybelső felújítása.
A 2018 évi Rómer Flóris Terv támogatásából a templom teljes körű felújításának befejező ütemeként megtörtént a toronyban található falkép tisztítása, valamint a déli kapu restaurálása.
A magyar kormány támogatásával teljeskörűen helyreállított templom ünnepélyes átadására 2017. novemberében került sor.