Lakszakállas (Sokolce) falu az Alsó-Csallóközben, Komáromtól 20 km-re északnyugatra.

Református temploma egyhajós, támpillérekkel gyámolított poligonális záródású keleti szentélyrésszel, hangsúlyos nyugati toronnyal. A jelenlegi hajó nyugati szakaszát egy 13. századi kisebb urasági templom falai alkotják. A 15-16. század fordulója táján végzett átépítés során emelték a különleges háromszögzáródású csillagboltozatos szentélyt északi oldalán sekrestyével. Ebből a korból származó építészeti részletek a későgótikus díszítésű szentségház, a csúcsíves diadalív, a hajó támpillérei valamint déli két eredeti mérműves ablaka is. A 18. századi építkezések során épült barokk déli előcsarnok, az íves oromzatú nyugati homlokzati fal és a hajótetőből kinyúló huszártorony az 1936-os átalakításig volt látható. Ekkor az előcsarnokot elbontották, a mérműves ablakok mintájára az északi és déli oldalon egyaránt új ablakokat törtek a falakba, a belső berendezést kicserélték, végül nagyméretű harangtornyot emeltek a nyugati homlokzat elé.

A 2016 és 2017 évi támogatásból sor került a hajó héjazatcseréjére: az azbesztpala-héjazat elbontásával cink-titán anyagú fémlemez fedés készült A munkálatokhoz kapcsolódóan megtörtént az utca felőli villamosvezeték-csatlakozás áthelyezése és az ereszrendszer teljes cseréje. A munkálatok az ARRI s.r.o. és Lénárt Sándor, ekecsi vállalkozó kivitelezésével zajlottak.