Gidófalva magyar falu, Erdélyben, Sepsiszentgyörgytől öt kilométerre, az Olt partján fekszik.

Többször át- és újraépített református temploma XIII-XIV. századi eredetű.

A templomban néhány éve középkori faltöredékek kerültek felszínre, melyek a diadalív hajó felőli oldalán, a hajó északi, déli és nyugati oldalain lettek behatárolva.

Az elmúlt években a Rómer Flóris Terv keretében zajlott feltárás és restaurálás nemrég befejeződött.

A 2019-es beavatkozás keretében sor került a hajó falképeinek teljes esztétikai kiegészítésére. Ezt megelőzőleg a szakemberek végső, a teljes festett felületet érintő felületi tisztítást végeztek. Az esztétikai kiegészítés, retusálás keretében a falfestmények kisebb hiányainak kiegészítésére került sor, a hitelesség keretein belül.

A restaurálás végső fázisa során a következő jeleneteket egészítették ki:

– nyugati hajófal: Szent László-legenda töredéke, Szent György-legenda;
– északi hajófal: nyugatról kelet fele haladva: utolsó vacsora jelenete, bevonulás Jeruzsálembe, menekülés Egyiptomba, sírbatétel, királyok imádása, Jézus születése;
– a diadalív hajó felőli oldalán: női szent töredéke;
– a déli hajófal keleti sarkában: püspökszent alakja.

Sor került ezenkívül a szentélyzáródás XVIII. század eleji feliratának feltárására és konzerválására, illetve a hajó északi falán a reformáció utáni felirattöredék leválasztására.

A munkákat Kiss Lóránd és Pál Péter restaurátorok végezték.

Palágykomoróc a Lyukasórában
Idén a Rómer Flóris Terv támogatásával zajlott a Space Poetry projekt Énlakán