Augusztus 3. és 13. között 17 résztvevővel tartották meg a Space Poetry — Tér-költészet nevű projekt idei építőtáborát. A programot a Rómer Flóris Terv támogatta.

Az idei örökségvédelmi táborban nyolc munkanap alatt öt énlaki porta (telek és épületek) teljes építészeti-műemléki felmérését végezték el dr. Kondor Tamás és dr. Rétfalvi Donát egyetemi docensek vezetésével. A felmérés során az öröklött népi építészeti értékek dokumentálásán túl az építészeti rekonstrukciós munkákhoz szükséges, roncsolásmentes hibafeltárások is megvalósultak. A munkával a korábbi években már elindított dokumentációs tárat bővítették a táborozók, akiknek nem titkolt célja, hogy a falu állagmegőrző munkáinak elősegítésén túl tudományos értékleltárait is létrehozzanak Énlaka számára.

Énlaka több száz év alatt kialakult, védett településképének megőrzése, írják beszámolójukban a program gazdái, kiemelt nemzeti cél kell legyen. A falu 108 portájának 98 százaléka képvisel népi építészeti örökséget, ezzel méltó társa Torockónak vagy éppen az anyaországi Hollókőnek (azzal a jelentős különbséggel, hogy míg utóbbi mára inkább „múzeumfalu”, míg Énlaka máig „élő falu”-ként határozható meg.

A Space Poetry program kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a feltárási, felújítási, építési, tájépítészeti tervezési munkákba bevonja a helyi lakosokat is.

Az idei táborban a felmérések mellett felújították a Space Poetry program három, már korábban létrehozott elemét: a 2014-ben közösségi építéssel létrehozott Küklopsz – Mihály pihenőt és Castellum kilátót, a 2015-ben szintén közösségi építéssel emelt, 18 Énlaka környéki magyar település látványosságait, szolgáltatásait, értékeit bemutató Székelyföldi iránytűt, valamint a 2017-ben az iskolaudvarra épített többgenerációs játszóteret, a Tér-Játék / Játék – Tér projektet.

A Space Poetry program célja a nemzeti összefogás erősítése, a pozitív jövőképbe vetett hit erősítése olyan területeken is, amelyek magyarsága — elsősorban az elöregedés és a fiatalok elvándorlása miatt — fogyatkozik. A munka hosszútávú célja részben a térség teljes örökségvédelmi felmérése, részben pedig a térség fenntartható fejlődésének megalapozása az építészet és a tájépítészet eszközei, a közösségformáló építés és az értékekre alapozott szolgáltatások fejlesztése által.

A Space Poetry programról bővebben itt olvashat.

„Nagyon szerencsés embernek tartom magam”