A felhívás célja, hogy összegyűjtse a jelentős külhoni, magyar vonatkozású, különösen a veszélyeztetett műemlékek pusztulásának megakadályozásához, illetve súlyos, visszavonhatatlan károsodásának elhárításához, megelőzéséhez szükséges, 2016-ban megvalósítható beavatkozásokra vonatkozó kezdeményezéseket.

Magyarország Kormánya a határon túli magyar közösségek iránti elkötelezettség, valamint a nemzetünk történelméről tanúskodó emlékek fenntartásának fontossága tudatában 2015 októberében elindította a Rómer Flóris Tervet. A program célja a határon túli, magyar vonatkozású, épített kulturális örökség értékeinek feltárása, megóvása és megismertetése.

A Rómer Flóris Terv legfontosabb célkitűzése az emlékek megóvása, azaz állapotuk javítása, értékeik kibontakoztatása, helyreállításuk, restaurálásuk, megismertetésük támogatása. Elsőbbséget élveznek azok a beavatkozások, amelyek közvetlenül a műemléki értékek megmentésére, fenntartására irányulnak. Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít azokra a veszélyeztetett helyzetű emlékekre, amelyek fenntartásához, értékeik megőrzéséhez a helyi közösségek saját ereje nem elegendő.

A felhívás célja, hogy összegyűjtse a jelentős külhoni, magyar vonatkozású, különösen a veszélyeztetett műemlékek pusztulásának megakadályozásához, illetve súlyos, visszavonhatatlan károsodásának elhárításához, megelőzéséhez szükséges, 2016 folyamán megvalósítható beavatkozásokra vonatkozó kezdeményezéseket.

Kezdeményezéseket nyújthatnak be a Magyarországgal határos szomszédos országokban – Szlovákiában, Ukrajnában (a Kárpátaljai Kerületben), Romániában (a Partiumban, Erdélyben és a moldvai csángó területeken / közigazgatásilag az Észak-nyugati, a Nyugati-, Észak-keleti és a Középső Régióban/), Szerbiában (a Vajdaság Autonóm Tartományban), Horvátországban, Szlovéniában (a Muravidék Régióban) –

a) székhellyel rendelkező vagy
b) az adott ország jogszabályai szerinti műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosaiként bejegyzett vagy
c) egyéb jogcímen a kezdeményezésben szereplő műemlékkel rendelkező

egyházi jogi személyek, önkormányzatok, civil szervezetek, vagy a tulajdonos hozzájárulásával rendelkező egyéb magyarországi, illetve külhoni egyházi jogi személyek, önkormányzatok, költségvetési szervek, illetve civil szervezetek.

Kezdeményezés kizárólag egyházi jogi személyek, önkormányzatok, költségvetési szervek, illetve civil szervezetek tulajdonában vagy hosszú távú (legalább 15 évre szóló) használatában álló objektumra nyújtható be.

A beavatkozás érdekében megvalósítani javasolt kezdeményezések bruttó költségigénye 0,5 millió forint – 5,0 millió forint között lehet.

A kezdeményezések benyújtásának határideje: 2016. május 20. (a postára adás végső időpontja)

A benyújtáshoz szükséges adatlapok innen letölthetők.

Hontvarsányban mutatták be a Rómer Flóris Terv egyedi támogatási döntéseit
Átadták a felújított síteri református templomot