Dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára részt vett a Bihar megyei Síteren, a helyi román kori református templom ünnepélyes átadásán. A helyettes államtitkár az eseményt megelőzően Nagyváradon mutatta be a Rómer Flóris Tervet.

Az ünnepségen Dr. Puskás Imre elmondta, a jelentős magyarországi hozzájárulással megújult templom jelképe lehet a Rómer Flóris Tervnek, hiszen a tudományos feldolgozás után derült csak ki, hogy valóban román kori templomról van szó, ezért a síteri példa jól kifejezi, milyen jelentős értékeket lehet megmenteni.

„A síteri református templom felidézi azt a korszakot, amikor eleink az első keresztény templomokat építették” – utalt a műemlék jelentőségére a helyettes államtitkár. „Ez a templom szimbóluma annak a munkának, amit a magyar kormány a Rómer Flóris Tervvel szeretne végezni” – egészítette ki gondolatait.

 

A síteri református templom az Alföld keleti régiójának egyik legértékesebb árpád kori műemléképülete. Különlegességét a mészrétegek alól több ízben is előkerült falképek, valamint a hajó délkeleti sarkában felfedezett baldachinszerű, festett oltárépítmény (cibórium) adja. Utóbbi rendkívüliségét jelzi, hogy a Kárpát-medencében ezen kívül egyetlen álló, 15. századi cibóriumot ismerünk.

hirek-siteri-templomA szentély falait és a diadalívet részben bibliai tárgyú képek (Trónoló Krisztus, Szentlélek Eljövetele,  szegény Lázár története stb.), részben pedig Szt. Móric, valamint Szent Mihály legendájának ábrázolásai díszítik. A falképeket már a 18. században felfedezték, majd Rómer Flóris nagyváradi kanonok szabadította ki rövid időre a mészrétegek alól, és ismertette először részletesen 1874-ben, majd bihari útinaplójában foglalkozott ismét velük. Feltárásuk 1998-ban kezdődött el, de a szakszerű restaurálási folyamat egyelőre csak két négyzetméternyi felületre terjedt ki. A 2014-ben jórészt véget ért helyreállítás során elkészültek a homlokzatok és befejeződött a belső tér megújítása, láthatóvá váltak a középkori részletek.

A Rómer Flóris Tervet a templom átadását megelőzően Nagyváradon mutatta be Dr. Puskás Imre a magyar régészet atyja születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. A program éves kerete 200 millió forint, amelynek felhasználásával elsősorban azokat az értékeket mentik, amelyek valóban kiemelkedő szereppel rendelkeznek a magyar történelem és identitás szempontjából.

„Hiszünk abban, hogy ez a munka nem öncélú, hanem megerősít hitben, közösséghez való tartozásban, a magyar nemzethez való tartozásban” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Megjelent a Rómer Flóris Terv nyílt felhívása
Bemutatták a Rómer Flóris Tervet