A Székás (Székes) völgyének egykori, magyarok, szászok és románok által lakott települése Vingárd és Pókafalva.
Pókafalva jelenlegi református templomának építéstörténete 1416-ban kelt, amikor László szebeni prépost a pálosok részére kolostort épített. 1418-ban a pálos kolostort egy búcsúengedély kapcsán említették. 1533-ban török beütés miatt a ferencesek elmenekültek. A későbbiekben a plébániatemplomot a lutheránusok, a kolostortemplomot a reformátusok használták. A tető és hívek nélkül maradt templomot 2010-ben Ötvös József és Gudor András szervezésében takarították ki.
A magyar kormány által létrehozott Rómer Flóris Terv támogatásával a Teleki László Alapítvány szervezésében hosszú idő után fedél kerül a templomra.

Kismuzsaly: elkezdődtek a romtemplom helyreállítási munkálatai
Augusztusban Nagyszebenbe vándorol az Ideje az építésnek című kiállítás