A kárpátaljai Beregszásztól néhány kilométerre áll a hajdani, 1657 után, Lubomirski marsall lengyel csapatainak megtorló hadjárata következtében felhagyott Kismuzsaly település középkori templomának romja.

Az épületről 1864-ben Rómer Flóris így írt: „Húsz év múlva az egészből alkalmasint csak e bánkódó sorok maradnak fen, és a mit az emberek vandalismusa be nem tudott végezni, azt az idő lassan rágó foga majd fölemészti!”

Csodával határos módon nem így lett: bár nem végeztek rajta állagmegóvási munkálatokat, az épület falai jórészt ma is állnak. A magyar kormány által indított, a Teleki László Alapítvány szervezésében működő Rómer Flóris-terv keretében régóta terveztük a templom befedését, megóvva ezzel a további eróziótól. Stark István https://www.telekialapitvany.hu/mestereink-stark-istvan-visk/ és csapata nemrég megkezdte Szarvas Péter ungvári építész és csapata által készített tervek alapján a helyreállítási munkálatokat.

A kismuzsalyi templomról bővebben is olvashat az In situ online folyóirat https://www.telekialapitvany.hu/online-folyoirat/ első számában. (Regisztráció után a folyóirat anyagai ingyen olvashatók.)

Szovátára érkezik az Ideje az építésnek c. kiállítás
Fedél kerül a pókafalvi romtemplomra