Siter félezer lelkes, nagyrészt magyarok lakta település a Partiumban, Bihar megyében.

Műemlék református templomában értékes falképek találhatók. A Teleki László Alapítvány a magyar kormány finanszírozásából működő Rómer Flóris Terv keretében végzi a középkori falfestmények restaurálását. A feladattal az alapítvány a Granasztói György-díjas restaurátort, Kiss Lórándot bízta meg.

A siteri református templomban legutóbb színbe tömítették a falképfelületeken belüli, tenyérnyinél kisebb felületeket; ezeket a felületeket, írja beszámolójában Kiss Lóránd, tratteggio technikával vonalkázva retusálták, vigyázva arra, hogy a retusálásban használt színek intenzitása visszafogottabb legyen, mint az eredeti színek intenzitása. A retusálás legnagyobb részét azon felületi hiányok kiegészítése jelentette, melyek a korábbi nem megfelelő feltárások során keletkeztek. E sérülések során a festett felületen jelentős mennyiségű hiány keletkezett (az összfelület kb. 30 százaléka). A vakolat erős, világos színének vibrálása miatt a képek teljesen szétestek, értelmezhetetlenné váltak. Ezeket a hiányokat velatura technikával retusálták, a retusálást akvarellel végezték. Az akvarellben megtalálható gumiarábikumon kívül más kötőanyagot nem alkalmaztak.
A 2021-es beavatkozás során a festett felület színkiegészítése a szentélybelső és a diadalív szentély felőli oldalának 100 százalékán elkészült.

Falfestészeti emlékek a középkori Zólyom vármegye területén
Magyarországi támogatásból mentik meg az erdélyi Tacs református templomának értékes famennyezetét