szentdemeter

Előkészületben a szentdemeteri római katolikus templom falképeinek restaurálása

Bővebben

Késő gótikus falképek kerültek elő Szentdemeterben. A Kis-Küküllő partján fekvő római katolikus templom szentélyének késő gótikus falképei Szent Mihály arkangyalt, Fájdalmas Krisztust, illetve apostolokat, mártír szenteket ábrázolnak. A falképek egy a közelmúltban végzett falkutatás eredményeként kerültek elő, részleges feltárásuk és sürgősségi konzerválásuk már megtörtént.

sepsikilyen falfestmeny

Műemlékvédelmi továbbképzést szervez a Teleki László Alapítvány

Bővebben

A 2017. május 16-17-18-án, Kolozsváron, Szovátán és Csíkszeredában tartandó szakmai előadássorozat célja, hogy a templomokat használó és gondozó közösségek, illetve azok vezetői megfelelő ismereteket szerezzenek az értékes épületek használatáról, karbantartásáról, esetleges kisebb javításairól. Az Alapítvány reményei szerint a továbbképzés eredményeként megelőzhetőek lesznek azok a gyakori, nem szándékos károkozások, amelyek visszafordíthatatlan folyamatokat indíthatnak el egy-egy műemlék állapotában.

tornalja

XV. századi műemléket mentett meg a Rómer Flóris Terv Tornalján

A történelmi örökséghez tartozó épületek megóvásával a magyar kormány megerősíti a külhoni közösségeket is, ami azért is fontos, mert a közösségek ereje adja a nemzet jövőjét − jelentette ki Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára vasárnap Tornalján, ahol köszöntőt mondott a Rómer Flóris Terv keretében felújított helyi református templom ünnepélyes átadásán. Bővebben

nyaradszentmarton

Nagy sikerrel zárult a Templomok a végeken fotókiállítás

Több mint két hónapig láthatta a közönség a Rómer Flóris Terv támogatásával megújuló műemléktemplomokat bemutató Templomok a végeken című fotókiállítást az Országos Széchényi Könyvtárban. A nemrégiben zárult tárlaton csaknem húsz műemlékről láthattak művészi igényességű fotókat az érdeklődők, köztük a nyárádszentmártoni unitárius templomról, a mikházai ferences templomról, vagy az énlakai unitárius templomról.

Bővebben

szaszsebes

Befejeződtek a szászsebesi Szent Bertalan ferencesrendi templom belső felújítási munkálatai

Gyulafehérvártól délre, a Sebes folyó partján elterülő középkori város, Szászsebes északkeleti sarkán álló templomot a domonkosok emelték. Első okleveles említése 1368-ból való. Az épületegyüttes a reformáció idején a városi tanács tulajdonába került. A ferencesek az erdélyi katolikus püspökség visszaállítása után, 1731-ben vették át.

Bővebben

tiszabokeny

Végéhez közeledik a tiszabökényi görög katolikus templom felújítása

Jelentős előrelépés történt 2016-ban a 18. századi tiszabökényi fatemplom rekonstrukciós jellegű, restaurátori pontosságot és részmunkákat igénylő helyreállításában. Az igen értékes templom a 20. századi szakszerűtlen beavatkozások nyomán siralmas állapotba került. A legutolsó 1982-es „megújítás” okozta a legtöbb kárt, amikor az épületet vastagon bevakolták.

Bővebben

minorita

Megújul a marosvásárhelyi minorita templom és kolostor homlokzata

A Páduai Szent Antal tiszteletére 1760–1767 között épült eredeti templom, majd az 1903-ban kibővített épületegyüttes külső helyreállítása a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László Alapítvány szervezésében kezdődött meg 2016-ban. A munkálatok a XVIII. századi kolostor-szárny északi homlokzatának felújításával kezdődtek, ezt követően eltávolították a cementes kiegészítéseket és a feltáskásodott vakolatokat, majd újrafalazták a károsodott, kifagyott lábazati téglafalakat.

Bővebben

koroskisjeno

Megkezdődtek a köröskisjenői református templom restaurálási munkálatai

A 13. századi eredetű templom utoljára az 1970-es években esett át komolyabb tatarozáson, állapota igen leromlott, így a gyülekezet 2007-ben döntött a templom helyreállításáról, szűkös anyagi keretek közt. Még a munkálatok megkezdése előtt, a 2008 nyarán végzett kutatások feltárták, hogy a templom rendkívül értékes, építészeti részleteit azonban az évszázadok során felhordott többrétegű vakolatok, meszelések és utólagos falazások eltakarták. Ekkor kerültek napvilágra az épület mindeddig ismeretlen középkori elemei: ajtók, ablakok, falfülkék sorozata valamint igen leromlott állapotú freskótöredékek.

Bővebben

Kiszsolna

A téli hideg sem akadályozta meg a védőtető elkészítését Kiszsolnán

A téliesre fordult időjárás, a kemény fagyok nem kedveztek a kiszsolnai evangélikus templom kritikus állapotban lévő szentélyén folyó munkálatoknak. Manita Sebastian szatmárnémeti kivitelező csapata elkészítette a boltíveket alátámasztó dúcokat, eltakarította a boltozatra nehezedő törmeléket és növényzetet, a korán jött hideg azonban megakadályozta a végleges tetőszerkezet elkészítését.

Bővebben

Berlin

Berlinben mutatkozott be a Rómer Flóris Terv

A kulturális javak digitalizálásának és rekonstrukciójának újfajta technológiáit bemutató berlini konferencián ismerhették meg a résztvevők a Teleki László Alapítvány munkáját, köztük a Rómer Flóris Tervet. Dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója a Fraunhofer IPK Intézet 2016. december 8-9-i szakmai tanácskozásán beszélt a határokon túli magyar vonatkozású épített örökség kutatását, dokumentálását és felújítását célzó programról a berlini Városházán.

Bővebben