Október 30-án 16 órakor Budapesten, a Batthyány Lajos Alapítvány székházában (1067 Budapest, Eötvös u. 24.) mutatjuk be a kárpátaljai Visk református templomában nemrég feltárt középkori falfestményeket.
A feltárás a Teleki László Alapítvány szervezésében a Rómer Flóris Terv pénzügyi támogatásával valósult meg.
A sajtóeseményen a falképekről beszél Dr. Marosi Ernő Széchenyi-díjas művészettörténész, Lángi József restaurátor és Jékely Zsombor művészettörténész.
A Huszttól 20 kilométerre fekvő nagyközségben feltárt falképek rendkívüli művészettörténeti értékkel bírnak: bár falképtöredékeket több kárpátaljai és erdélyi templomban is feltártak az utóbbi években, ezek az 1400-as évek elejére keltezhető képek nagy felületen – a templom több mint kétharmadában – fennmaradtak.
A templom északi falán indul a középkori krisztológiai ciklus, melynek jelenetei a déli falon a diadalív pillérénél fejeződnek be. Jól azonosíthatók a Betlehemi gyermekgyilkosság, a Menekülés Egyiptomba, majd a Passió összes jelenete, melyek a Krisztus a pokol tornácán jelenettel zárulnak, de a ciklust kiegészíti még két jelenet Mária Halálával és Szűz Mária Krisztus általi mennyei koronázásával. A templom három építéskori keleti ablaka mellett megfestett női szentjei közül Alexandriai Szent Katalin, Antiochiai Szent Margit és Szent Borbála azonosítható, de feltártuk egy tonzúrás szerzetes alakját is.
Visk erődített református temploma 1270-ben épült. A XIV-XV. században gótikus stílusban felújították. 1524-ben lett a reformátusoké. 1657. február 17-én II. Rákóczi György itt tartotta az országgyűlést megelőző istentiszteletet; a városházán lezajlott országgyűlésen döntöttek a lengyel hadjárat megindításáról. A tatárok által felgyújtott istenházát 1790-ben helyreállították, az épületet legutóbb 1970-ben újították fel.

Felavatták az anyaországi forrásból felújított kökösi unitárius templomot
A Teleki László Alapítvány felújításai Dél-Erdélyben, 1.