kokos18Kökös falu Sepsiszentgyörgytől 10 km-re délre, az Olt és Feketeügy szögletében fekszik. A mai települést 1461-ben Kewkews néven említik.

Kökös első, kis méretű egyetlen hajóból és félköríves szentélyből álló temploma a 13. és 14. század fordulóján épülhetett. Később hajójának északi falához sekrestyét toldottak. A templomot egy 1500 körüli tűzvészt követően bővítették, a félköríves szentély helyére a hajóval azonos szélességű szentélyt építettek, a falak magasságát növelték, azokat támpillérekkel erősítették. A 16. század második felében, a protestáns használatnak megfelelően lebontották a sekrestyét. A templom különálló harangtornya és déli portikusza a 18. században épült. 1954-ben a templom leégett, ezt követően helyreállították. A korabeli faberendezés elpusztult, de a középkori faragott kő részletek megmaradtak. A közelmúlt művészettörténeti kutatásai során a falak belső felületén freskók kerültek elő. Különlegesen értékes a déli fal egyik ablakának festett belső béllete, valamint a nyugati falon előkerült Szent László legenda töredék.

A Rómer Flóris Terv támogatásával, a Teleki László Alapítvány lebonyolításában 2016-ban a tetőszerkezet, falszerkezet helyreállítási munkálatai készültek el. 2017-ben a templom külső helyreállítása, majd tereprendezési munkálatok történtek.

2018-ban folytatódnak a munkálatok a templom belső felújításával, valamint a harangtorony és a kerítőfal felújításával.

Tiszabökényi görögkatolikus fatemplom felújítása - sajtóvisszhang
Templomszentelés Tiszabökényben, kiállításmegnyitó Visken