A csöppnyi Kolozs megyei település, a részben magyarok lakta Alsótők református temploma értékes műemlék épület, amely középkori falképeket rejt.

A Teleki László Alapítvány a Rómer Flóris-terv keretében adott megbízást Kiss Lóránd Granasztói György-díjas falképrestaurátornak https://www.telekialapitvany.hu/kiss-lorand-falkeprestaurator-kapta-a-granasztoi-gyorgy-dijat/ a falképek feltárására és konzerválására. Elkészültek a templombelső vakolatjavításai és a belső meszelés is.

A feltárás során sikerült meghatározni a falképek korát: a töredékesen fennmaradt 15..9 évszám alapján a falképek a 16. század első negyedére datálhatók. A falképek mindegyike gótikus szárnyasoltárt imitál azok minden szerkezeti elemével.

 

Augusztusban Nagyszebenbe vándorol az Ideje az építésnek című kiállítás
Császlóc és Kincseshomok: két kárpátaljai templom felmérése készült el