A dél-erdélyi, Gyulafehérvárhoz közeli Alvincon álló református templom http://www.romerterv.hu/muemlekeink/alvinc-reformatus-templom-erdely/ különlegesen értékes épített emlékünk.

A magyar kormány finanszírozásából működő Rómer Flóris-terv keretében az utóbbi években a középkori eredetű épületet részben helyreállították, a korábbi, a templom állagát jelentősen fenyegető veszélyek elhárultak. A helyi és környékbeli reformátusok bizonyos rendszerességgel még istentiszteleteket is tartanak a varázslatos hangulatú isten házában.

Főleg egyéni erőfeszítésből, illetve a Nyíregyház-Sóstói Református Gyülekezet és a Kárpátok Tisza Nyíregyházi Közalapítvány segítségével nemrég bevezették a templomhoz az áramot, sőt az épület pár helyen külső díszkivilágítást is kapott, tudjuk meg Gudor Botond gyulafehérvári esperestől, a dél-erdélyi épített egyházi örökség fáradhatatlan megújítójától.

Ez a jó hír, ám sajnos szomorúbb is akad ennél. Június 12-éről 13-ára virradó éjjel hatalmas forgó vihar támadt a környéken. Az eredmény: kicsavart fák, kb. 50 földre sodort cserép, a torony alatt kifedett templom. A valahol a tető magasságában örvénylő vihar a cserepek alatt hatalmas mennyiségű vizet sodort be a templombelsőbe, amely patakokban folyt végig a frissen – néhány éve – meszelt falakon, ezzel is tetemes kárt okozva.

„A Jóisten ezen is túlsegít, ahogy annyi mindenen. Gondolkodunk azon, hogyan lehetne rendbe hozni, de a villanyáram kifizetése utáni helyzetünk dönti majd el a lehetőségeket” – mondta az esperes.

A Teleki László Alapítvány vizsgálja annak lehetőségét, hogyan tudná segíteni a templomban esett károk helyreállítását.

Szentgerice: folytatódnak a felújítási munkálatok
Megújuló stukkók a keresdi Bethlen-kastélyban