tiszabokenyJelentős előrelépés történt 2016-ban a 18. századi tiszabökényi fatemplom rekonstrukciós jellegű, restaurátori pontosságot és részmunkákat igénylő helyreállításában. Az igen értékes templom a 20. századi szakszerűtlen beavatkozások nyomán siralmas állapotba került. A legutolsó 1982-es „megújítás” okozta a legtöbb kárt, amikor az épületet vastagon bevakolták. A Rómer Flóris Terv keretében megvalósuló felújítási munkálatok első lépéseként ezt a „nemes-vakolatot” távolították el, majd lebontották a toronytest bádog-, a tornác utólagos deszka-, illetve a belső dongaboltozat farostlemez burkolatait, és az ikonosztázt is. Szintén az elmúlt hónapokban elkészült a templom falai alatti vasbeton alapozás, ehhez kapcsolódva a tölgyfa boronafal elkorhadt alsó rétegeinek pótlása, a merevítő faoszlopok beépítése, továbbá számos helyen a rövidebb gerendaelemek cseréje is. A teljes homlokzati felület és a karzatszint átcsiszolása is megtörtént, ez utóbbi helyen a durva olajmázolástól kellett megszabadítani a gerendákat. Szükségessé vált a fedélszék állásonkénti megerősítése is, új elemek beépítésével, illetve az elferdült toronytest „kiegyenesítése”. A fedélszék megerősítését követően zsindelyezték a tornyot és tetőt. A belső térben felbontották az elkorhadt padlóburkolatot, az új vakpadló alá feltöltés, a belső oldalfalakra pedig függőleges állású tölgyfa palló burkolat került. Új nyílászárók kerültek a helyükre, valamint megtörtént a templom teljes villanyszerelése is. Idén a körbefutó homlokzati fióktető megépítésével, a tereprendezéssel, a víznyelők kialakításával, a fafelületek impregnálásával, festésével, az ikonosztáz elhelyezésével, padlóburkolat felszegezésével a munka nagyrészt befejeződhet. Az ikonosztáz restaurálása ezt követően több ütemben valósulhat majd meg.

Befejeződtek a szászsebesi Szent Bertalan ferencesrendi templom belső felújítási munkálatai
Megújul a marosvásárhelyi minorita templom és kolostor homlokzata